† Řádový den na slavnost řádové patronky sv. Alžběty †

28. 11. 2017

Dne 17. listopadu 2017 se při příležitosti svátku svaté Alžběty Durynské, hlavní patronky Německého řádu, konal Řádový den.
V Konkatedrále a Proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě se sešli bratři, sestry a familiáři Řádu. Po modlitbě růžence, kterou vedla Provinční sestra Řádu, sestra Petra Daňová OT následovala slavnostní bohoslužba. Tu celebroval J. Exc. Velmistr Německého řádu Abt. Dr. Bruno Platter OT. Velmistr Řádu hovořil ve svém kázání především o životě a působení první patronky Řádu - sv. Alžběty Durynské. Hlavně připomněl, že tato vysoce postavená žena sestoupila do bolesti nemocných, potřebných lidí a podle vzoru Krista se o ně starala. Sv. Alžběta je signálem, abychom se posunovali kupředu a volá nás, abychom měli otevřena srdce. Celý duchovní program byl doprovázen krásnou chrámovou hudbou. Na konci pak byly rozdávány malé chlebíčky sv. Alžběty.

Otec Velmistr:
"Drazí bratři a sestry, tento chléb má být znamením a připomínkou lásky sv. Alžběty, která rozdávala chléb chudým a hladovějícím a sama se stávala pro druhé chlebem. Je Božím příslibem, že tito lační a žízní po spravedlnosti a lásce budou nasyceni. Požehnáme tento chléb a poděkujeme Bohu, že nás také ctí slovem, které vychází z jeho úst.

Modlitba:
Požehnaný jsi pane náš, Bože stvořiteli nebe a země, děkujeme Ti, že v každodenním chlebě ve zdejším, kterým nás nasytíš a zachováváš při životě, poznáváme Tvou starostlivou péči a dobrotu. Prosíme Tě, požehnej tento chléb, který dnes o slavnosti sv. Alžbety přinášíme, abychom se o něj vzájemně rádi podělili. Ochraňuj všechny lidi a dej, ať jim nechybí nejen chléb potřebný pro tělo, ale ať jim nechybí ani Tvé tělo, které je duchovním pokrmem na cestu k věčnému životu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen."

Po slavnostní mši svaté následoval společný oběd v prostorech Církevní konzervatoře Německého řádu v Beethovenově ulici.
Odpoledne slavnost pokračovala návštěvou Městského hřbitova v Opavě za přítomnosti J. Exc. Velmistra Německého řádu Abt. Dr. Bruno Plattera OT. V modlitbách bylo vzpomenuto na všechny řádové sestry a bratry Německého řádu, kteří nás předešli na věčnost. Veřejnou pobožnost vedl P. Norbert Jan Maria Hnátek OT.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.

Závěr slavnostního dne patřil společným nešporám ze svátku Sv. Alžběty v kapli Povýšení svatého Kříže sester Německého řádu.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě Řádového dne podíleli.

Zdroj: Německý řád, Tomáš Petr Both, Fam. OT, vlastní

Fotogalerie Řádový den 17. 11. 2017, Opava (Tomáš Petr Both, Fam. OT) - počet fotografií: 119.
Fotogalerie Řádový den 17. 11. 2017, Opava (Německý řád) - počet fotografií: 41.
Video Řádový den 17. 11. 2017, Opava (Deustscher-Orden.cz) - počet videí: 1.Řádový den 17. 11. 2017, Opava, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Řádový den 17. 11. 2017, OpavaZpět na více zpráv.