† Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT †

29. 11. 2017

Dne 29. listopadu si opětovně připomínáme smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 zemřel
Cfr. PhDr Petr Adam, Fam. OT (Ordo Teutonicus).
- familiář Německého řádu, člen Řádu sv. Lazara Jeruzalémského
- knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého
- kancléř Katedrální kapituly, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada

Na Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT společně vzpomeneme v pondělí dne 4. prosince 2017 v Hradci Králové.

Pietní vzpomínka se uskuteční v pondělí, dne 4. prosince 2017 v 10 hodin na Pouchovském hřbitově.

Zádušní mše svatá bude sloužena v 11.00 hod. v Kapli svatého Klimenta (vedle Katedrály svatého Ducha).

Oběd - 12.30 hod. v restauraci nebo salonku Nového Adalbertina na Velkém náměstí.

Další program - prohlídka Bílé věže, knihovny apod. dle časových a technických možností zúčastněných.

Zváni jsou příbuzní, bývalí spolužáci a spolupracovníci, přátelé a známí, příznivci Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a Německého řádu - Řádu německých rytířů.

Cfr. PhDr. Petr Adam OT se narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada. Byl rytířem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Je také autorem dvou knih o Řádu německých rytířů.

Především díky jeho velkému úsilí, získala knihovna svou současnou funkční, ale i fyzickou podobu podle jeho oblíbeného bonmotu:

"Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."


Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorfské knihovny bylo posledním velkým projektem Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT.

† R. i. P. †29. 11. 2017 Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama Fam. OT, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OTZpět na více zpráv.