† Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské †
(sestry Řádu německých rytířů)
pronásledování a proces

Autor: Ministerstvo kultury - odbor církví, ÚSTR, ABS, vyšetřovací spis, rozsudek.


Jako u všech dále citovaných materiálů z provenience StB je třeba počítat s jistou dobovou stylizací a vlastní tvorbou zapisovatelů či zapisovatelek. Citace jsou uváděny v původní verzi bez úprav odpovídajících současným pravidlům pravopisu.

Informační zpráva generálního prokurátora o stíhání Milosrdných sester P. M. Jeruzalémské - A. Witková a spol.


Razítko – údaj: vypraveno 7. 1. 1952V Praze dne 5. ledna 1952T a j n é.Informační zpráva
o stíhání sester řádu Německých rytířů KV Stb v Ostravě podalo trestní oznámení na 10 osob, vesměs ve vazbě a to Jindřicha Stuchlík, řím. kat. faráře v Kyjově, Anežku Witkovou provinční představenou řádu Německých rytířů v Opavě a dalších 8 sester řádu Německých rytířů v Opavě, z nichž 6 působilo jako ošetřovatelky v nemocnici.

 Farář Stuchlík jako správce majetku řádu Německých rytířů a ostatní obviněné jako řeholní sestry tohoto řádu se snažili zabránit konfiskaci majetku řádu, kromě toho obviněné řádové sestry udržovaly písemný styk se sestrami německé národnosti, odsunutými do Rakouska a Bavorska a obviněná Witková jako provinční představená podávala velmistru řádu do Vídně různé zprávy, obdržela tajnou fakultu, přiznávající ji práva velmistra řádu. Všechny obviněné ukrývaly klášterní majetek a podporovaly odsunované Němce v doby odsunu. Ve spise je podezření z dalšího trestného činu, totiž že farář Stuchlík poškodil národní správu, uvalenou na řád Německých rytířů, asi o 10 milionů Kčs, v kterémžto směru hodlala státní prokuratura řízení zastavit. Dále vychází ze spisu najevo podezření, že byl zákeřně zavražděn J. Gilík (člen KSČ a funkcionář MNV v Opavě) a sice tak, že mu byla v řádové nemocnici záměrně dána tak velká dávka narkosy, že zemřel. Narkotisérkou byla řádová sestra Arnoštka Böhmová, která není stíhána.

 Státní prokurátor vypracoval na shora uvedených 10 obviněných žalobu, znějící u obviněné Anežky Witkově na velezradu a vyzvědačství, u ostatních řádových sester sdružování proti republice, u faráře Stuchlíka na pomoc k velezradě.

 K tomu dala generální prokuratura pokyn, aby farář Stuchlík byl stíhán pro velezradu a nikoliv pro pomoc k ní, poněvadž jeho činnost přesahuje skutkovou podstatu pouhé pomoci, aby bylo upuštěno od zastavení řízení proti Stuchlíkovi pro podezření ze zašantročení hodnot ve výši 10milionu Kčs a tato věc vyloučena a došetřena, dále aby byl dán podnět k došetření patrného podezření ze zákeřné vraždy, spáchané na J. Gilíkovi v řádové nemocnici. Pokud jde o zamýšlené stíhání ostatních řádových sester pouze pro sdružování, dán pokyn, aby bylo užito rovněž kvalifikace velezrady, poněvadž jde o zřetelné spolčení s cílem uvedeným v § 78 tr. z. a pokud má státní prokurátor pochybnosti o subjektivní stránce, jde o tak hraniční případ (§ 78, § 80 tr. z.), že jeho posouzení nutno ponechat soudu.

 Hlavní přelíčení mé být konáno veřejně v Praze, v kterémžto směru bude státní prokurátor ještě jednat s veřejnými činiteli a podá v tom směru další zprávu.

Generální prokurátor:
v zast.[5]  [7]