† Otázky a odpovědi †
Majetkoprávní nároky Řádu německých rytířů / Německého řádu
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.německý řád vs. npu - pamětní deska sídlo německého řádu ve vídni, majetkoprávní nároky, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Text pamětní desky na dnešním sídle řádu ve Vídni:
1. září 1938 nacionální socialisté rozpustili rakouskou balej Německého řádu.
24. března 1947 vláda Rakouské republiky prohlásila likvidaci za nezákonnou a neplatnou.Řádu byl majetek konfiskován na základě Benešových dekretů. Jak to je ?

O majetek přišel Řád před druhou světovou válkou, kdy jej zabavilo nacistické Německo. To Řád na svém území zakázalo členy řádu pronásledovalo. Po roce 1945 majetek Německého řádu přešel jako konfiskát Německé říše na československý stát. Nejvyšší správní soud počátkem roku 1948 rozhodl, že se má majetek Německému řádu vrátit. Prohlásil konfiskaci majetku řádu za nezákonnou a nikdy k ní vlastně pravomocně nedošlo. Nedoručení usnesení, formální vady atd. jsou tedy dalším následkem celkové situace. A s tímto vším se stát nedokázal doposud vyrovnat.


Jedná se o zabavený majetek Němců, Řád proto přece nemá na něj nárok ?

Vlastnictví řádu nebylo majetkem Němců. Řád je církevní instituce s mezinárodní působností a ta před válkou v Německu nepůsobila. Před 2 sv. válkou nebyl v řádu žádný příslušník německého národa tedy Německé republiky, ale Rakušané, Slovinci, Italové a českoslovenští občané.


Je zpochybňována právní kontinuita - Řád není právní nástupce ?

Pokud se bavíme o právní kontinuitě tak to rozhodně není jiný Řád. Má stejnou historii, stejné poslání a stejné velmistry. Řád může zrušit jen J. S. papež. Řád má navíc k dispozici rozhodnutí Svatého stolce, České biskupské konference a další podklady, které prokazují, že dnešní Německý řád (Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě) je identický s tím, který působil na českém území v minulosti.


Řád domu Panny Marie, který si činí nárok nástupníka řádu tzv. Německých rytířů, nikdy neztratil německý charakter. Jednací řeč je němčina a centrální sídlo je v německy hovořící zemi ?

Před 2 sv. válkou nebyl v řádu žádný příslušník německého národa tedy Německé republiky, ale Rakušané, Slovinci, Italové a českoslovenští občané. Co se týče jednacího jazyku, Řád má jednací jazyk zde v ČR český. Liturgická čtení bývají trojjazyčná, česky, německy, polsky, tedy jazyky, kterými Řád jako nadnárodní společenství v daném regionu mluví. Sídlo řádu je ve Vídni v Rakousku. Dříve jeho sídlo bylo u nás. To, že v ČR působilo v "těžkém období" omezeně jen pár jeho členů a Řádové sestry není chyba řádu. K tomu je potřeba přičíst ještě "Akci K" provedenou STB, SNB a LM v dubnu 1950. Tudíž řádu zde bylo působení téměř či spíše zcela znemožněno.


Řád nacisty podporoval a spolupracoval s nimi ?

Řád vyvíjel na území Československé republiky rozsáhlou humanitární zdravotní a sociální činnost. Poskytl také státu v 30tých letech bezúročnou půjčku 15 mil. korun na výstavbu pevnostních opevnění kolem Opavy, kterou nežádal vrátit. Taktéž dal bezúplatně k dispozici Československé armádě Řádové hájenky v pohraničí a zámek v Hrabyni. Dne 22. 10. 1938 byl výnosem hitlerovského Německa Řád zakázán jako nepřátelský říši. Majetek byl Němci konfiskován a předáván dalším německým subjektům. Tehdejší velmistr řádu Robert Schalzky byl internován po celou dobu války pod dozorem gestapa na odlehlém místě v hájovně Podlesí na Bruntálsku. Dvanáct členů řádu se účastnilo bombového atentátu na Hitlera, za což byli popraveni. Většina kněží a sester řádu byla pronásledována gestapem a vězněna v koncentračních táborech a na Mírově. P. Heribert Kluger, OT z Bruntálu (zemřel 18. 1. 1945 v Dachau), Řádová sestra Irmgrad (zemřela v plynové komoře v Osvětimi), P. Walter Horný, OT z Opavy (3 roky vězněn v Dachau), P. Stanislav Dostál, OT působil jako partyzán v Jugoslávii a poté přešel do Francouzských legií.


O co Řád vlastně požádal ?

Německý řád požádal o vydání 13 500 hektarů pozemků, hrad Bouzov, hrad Sovinec, lázně Karlova Studánka a o další nemovitosti. Na Olomoucku usiluje o lesní pozemky v Bouzově, Dlouhé Loučce a v Pasece.


Co se bude dále dít s vydaným majetkem řádu ?

Pokud bude majetek vydán, bude sloužit k dalšímu rozvoji činnosti řádu v České republice a to zejména v oblasti vzdělávání, charitativní a sociální oblasti, stejně jako v oblasti duchovní správy.


Co bude s hrady a zámkem?

Hrad ani zámek nikdo neodnese a ani neuzamkne. Nadále by sloužily ke svému účelu a byly by přístupné veřejnosti. Ve vhodných prostorech by bylo zřízeno Řádové muzeum, kde by Řád prezentoval svoji historii a využíval ho i dle možností ke svému původnímu poslání. Pokud to bude dobrý hospodář, ať je to "německý rytíř".


Co bude s lázněmi Karlova Studánka?

Lázně Řád v minulosti založil, aby zde mohl léčit nejpotřebnější. Lázně využívali i pacienti, kteří neměli na zaplacení lázeňského pobytu. Pokud Řád lázně získá zpět, vrátí se k této filosofii.


Co bude s lesy a pozemky, které řádu patřily a kde Řád působí ?

O část pozemků Řád přišel pozemkovou reformou. Mezi ně patřil i velkostatek Bouzov. Řád je odprodal státu a nelze se o ně tedy ucházet. Další pole a především lesy, o které Řád žádá, mají být především k zisku potřebných financí pro Řád.


Jak to bylo s vracením majetku řádu v zahraničí ?

Jinde až takové problémy nebyly. Rakousko vrátilo majetky zabavené hitlerovským Německem už v roce 1947. Slovinsko, kde byli u moci komunisté jako v Československu, majetek řádu vrátilo nebo nahradilo brzy poté, kdy se stalo svobodnou zemí.


Řád se chce domoci majetků krajů a obcí ?

Blokační paragraf zákona o půdě z roku 1991 byl porušen a stát nebyl oprávněn po roce 2001 převádět tento majetek na kraje a obce. Úřady věděly, že Řád chce majetek zpátky ještě dřív, než jim byl státem svěřen. Navíc v případě žádaných staveb finanční odškodnění není adekvátním způsobem vypořádání.


Řád dostane nejen finanční kompenzaci, ale chce se domoci i majetků ?

Řád vždy deklaroval, že mu nejde o peníze. V rámci restitucí ani nikdy žádné peníze nepožadoval a nenárokoval. Žádnou finanční kompenzaci nedostal a ani nedostane. Jde mu pouze o jeho historický majetek a je nucen postupovat soudní cestou.


Co bude, pokud řádu nebude zabavený majetek vydán ?

Pokud Řád nebude mít možnost se zabaveným majetkem hospodařit, bude jeho činnost dle hesla: "Léčit a pomáhat" značně ztížena. Aktivity řádu jsou dnes financovány především ze zahraničí. Řád ale věří, že restituce budou otázkou spravedlnosti a nápravou bezpráví.


Stát ale do hradů a zámků investoval ?

Stát opravil pouze některé hrady a zámky. Naopak NPÚ nechal některé památky totálně zdevastovat. Nutno je také připomenout, že Řád v minulosti investoval nemalé finanční prostředky nejen do jejich pořízení, obnovy či výstavby, ale i do jejich vybavení a sbírek. Příkladem je například Velmistr řádu Evžen Habsburský a jeho zásluha na obnově hradu Bouzov a zámku v Bruntále.


Přehled a sled událostí - Majetkoprávní nároky.

Zdroj: Tisk a tiskové zprávy