† Řádový hrad Bouzov †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Přehled vlastníků, natáčení, zdroje a upozornění


Přehled vlastníků:


1317 - 1339 Búz z Bouzova, dále páni z Bouzova
časté střídání majitelů
od pol. 14. stol. do r. 1382 páni z Vildenberka
1382 - 1396 markrabě Jošt
od r. 1396 Heralt z Kunštátu
od r. 1408 Boček z Kunštátu
- Viktorín z Kunštátu
- Jiří z Kunštátu a z Poděbrad
cca od r. 1442 Zdeněk Kostka z Postupic
1472 - 1481 Jan ze Šelmberka
1481 - 1494 Boček Kuna z Kunštátu
od r. 1494 Hanuš Haugvic z Biskupic
od r. 1547 Prokop Podstatský z Prusinovic
- Jindřich Podstatský
od r. 1583 Nakser z Chotějovic
- Jan Berger z Bergu
od r. 1617 Fridrich z Oppersdorfu
od r. 1655 Eusebie Sabina Podstatská
- Julius Leopold z Hodic, jeho syn František Josef z Hodic
1696 - 1939 Řád německých rytířů
1939 - 1945 přepadový oddíl SS
od r. 1945 státní majetek
od 1997 - ČR (Státní hrad Bouzov)
od 2001 - ČR (Správa státních hradů, zámků a zahrad severní Moravy)
od 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, správa státních hradů Bouzov a Šternberk)
od 2004 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci)


Natáčení filmů, pohádek a pořadů:

1952 - Pyšná princezna
1959 - O medvědu Ondřejovi
1981 - Kopretiny pro zámeckou paní
1982 - Navrácená krása
1986 - Třetí sudička
1987 - Válka volů
1987 - O princezně Jasněnce a létajícím ševci
1990 - O Janovi a jeho podivuhodném příteli
1990 - Jeskyně Zlatá růže
1990 - Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek
1992 - Fantaghiro II.
1992 - Tanec pro Boha
1993 - Mladý Indiana Jones
1993 - Fantaghiro III.
1994 - Fantaghiro IV.
1995 - Azrael, anděl smrti
1996 - Deset století architektury - dokument
1997 - Rumplcimprcampr
1998 - Kruté jezero
1999 - O poklad Anežky České
2003 - Napola
2004 - Krev zmizelého
2004 - Po stopách - dokument
2005 - Loupežník Hotzenplotz
2005 - Království potoků
2010 - Chalupa je hra
2011 - Kluci v akci
2011 - Za školou
- atd.


Zdroje a upozornění

Zdroje

Wikipedie, books.google.cz, kniha Řád německých rytířů, soukromá sbírka, csfd.cz, olomoucky-kraj, Rozhlas, Rajče, Zuzana Konečná, Tobey, prostoryproakce, R. Kolibík, I. Svoboda, Němečtí rytíři: Malý úvod do historie Německého řádu (Petr Adam), Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Petr Adam), Němečtí rytíři v Českých zemích (Libor Jan, František Skřivánek), Mgr. Jarmila Šuráňová, Youtube, www


Upozornění

Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.


© Copyright

Všechna práva k obrázkům, textům, grafice a animacím publikovaným na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím www.Deutscher-Orden.cz a jsou pod ochranou práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonů chránících duševní vlastnictví. Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


Odpovědnost za obsah a odkazy

Obsah našich webových stránek byl připravován s největší péčí a je pravidelně aktualizován.
Nemůžeme převzít odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuální přesnost obsahu, a také ne za problémy s dostupností webových stránek. Dále bychom rádi upozornili, že naše webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazované webové stránky byly prověřeny na možné porušování zákona v době vytvoření odkazu. Avšak, nemáme vliv na vzhled či obsah odkazovaných webových stránek, a proto nemůžeme převzít odpovědnost za aktuální přesnost, správnost, úplnost či kvalitu některého zde prezentovaného obsahu. Mějte na paměti, že my tímto způsobem odmítáme odpovědnost za veškerý obsah webových stránek třetích stran. Toto prohlášení se týká všech odkazů na internetových stránkách www.Deutscher-Orden.cz na externí stránky a k jejich obsahu.[9]  [Úvod]