† Řádový hrad Bouzov †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Obnova hradu a velmistr řádu arcivévoda Evžen Habsburský II.

 V přízemí severovýchodního křídla se nachází komplex hradní kuchyně. První z místností je centrální kuchyně. Novogoticky pojatý prostor s členitým půdorysem kolem velkých kamen a sloupu uprostřed. Její technické zařízení dodala firma Leopolda Preynöslla, je železné, zdobeně měděnými prvky a keramickými obklady. Na policích okolo stěn byly umístěny ukázky různých druhů nádobí - ve výklenku plechové, na polici modré smaltované. Spojovací chodbou se prochází do tzv. studené kuchyně, která sloužila ke kuchyňským pracím, nevyžadující tepelné zpracování. Z vystavených exponátů návštěvníky mohou zaujmout mlýnky na stole u dveří, kameninové nádoby a mramorové drtiče vsazené do dřevěné části.
Dále je umývárna, kde se v rámci součásti kuchyňského komplexu soustřeďovalo použité nádobí. Místnost byla vybavena kotlem na ohřev vody, konví na přenášení horké vody, dvou dřezem a bednou na dříví.
V minulosti byla kuchyně nějaký čas uzavřena z důvodu krádeže části mobiliáře.
Sklep sloužil původně jako ledárna - používána k uchovávání ledu, využívaného zejména k chlazení potravin. Led byl přivážen v zimním období z nedalekých rybníků a skladován v nádržích u zdi.


 V horní části se nachází Severní půda, místnost zvaná "Vyhlídka do kraje" (Lug ins Land) a mimo věže je to nejvýše položená místnost hradu. Z oken je výhled severním směrem na panorama pohoří Jeseníků. Na stěnách jsou umístěny architektonické návrhy kachlových kamen hradu od architekta Georga von Hauberrissera. Vzorem pro novodobé repliky kamen z počátku 20. stol. byly originály středověkých kachlů nalezeny při rekonstrukci hradu.


hrad bouzov, castle bouzov, burg bouzov, hrad bouzov novogotická hradní kaple vybavená gotickým oltářem, řád německých rytířů, německý řád, deutscher orden, teutonic hrad bouzov, castle bouzov, burg bouzov, hrad bouzov sloupová síň, řád německých rytířů, německý řád, deutscher orden, teutonic

Novogotická hradní kaple sv. Alžběty / Sloupová síňhrad bouzov, castle bouzov, burg bouzov, hrad bouzov rytířský sál, řád německých rytířů, německý řád, deutscher orden, teutonic hhrad bouzov, castle bouzov, burg bouzov, hrad bouzov lovecká síň, řád německých rytířů, německý řád, deutscher orden, teutonic

Rytířský sál / Lovecká síň


 Východní palác s knížecími pokoji byl restaurován v roce 1899. V jeho zdi je zasazeno několik původních znakových desek - Zdeňka Kostky z Postupic z roku 1464, Beneše Haugvice z Biskupic z roku 1499, Řádu německých rytířů z roku 1802. Restaurovány byly desky Bergerů z Bergu a Hodiců.
Ve sklepení - tzv. Knechtovna (Knecht - středověký žoldnéřský voják) se původně nacházel archív Řádu německých rytířů a depozitář. Byly zde uloženy veškeré písemnosti bouzovského velkostatku. K těmto později přibylo přes 5000 plánů z přestavby hradu. V 50. letech byl suterén upraven jako sklad civilní obrany. Na počátku nového století byl jižní sklep upraven do podoby strážnice hradní posádky. Ve sklepení se zachovaly autentické regálové systémy. Dnes jsou prostory stylově upraveny pro komerční využití. Novodobý rustikální nábytek doplňují originální středověké halapartny, repliky středověké keramiky, lovecké trofeje a další dekorační předměty dotvářející celkovou romantickou historickou atmosféru.


 Výše se pak nachází Velmistrova ložnice, tapetovaná rudým brokátem, je zařízena stylovým nábytkem vrcholného baroka ze 17. a 18. století., kterému dominuje velmistrovo lůžko s vyřezávaným záhlavím a malbou Amora. (viz. také níže velmistrova sestra). Mistrovským zpracováním taktéž vynikají po stranách umístěné skříně a klekátko s řezbou sv. Jiří. Na stole byl vystaven stříbrný model hradu Bouzova s erby majitelů, doplněný polodrahokamy. Ten daroval architekt Georg von Hauberrisser arcivévodovi Evženovi k dokončení přestavby hradu. Vyroben údajně v Mnichově kolem poč. 20. stol. Z obrazové výzdoby upoutá kopie obrazu Štvanice na divočáka z 18. století. Kopií je slavný autoportrét Rembrandta van Rijna z roku 1628. Místnost doplňovala kachlová kamna a lustr z broušeného skla.


 Pracovna velmistra je vybavena nábytkem ze 17. - 19. století. Součástí jsou dvě vysoké postranní skříňky s policemi. Na nich jsou vystaveny dvoje stolní hodiny, německá a vídeňská práce z 18. století. Velká skříň s renesančně členěnou fasádou je dílem z konce 19. století. Na horní římse je cínová dvouuchá nádoba s rytou postavou sv. Rocha a po jejích stranách jsou umístěny holby a konvice z 18. století. Zvláštní pozornost si zaslouží dva stoly s intarzovanou vrchní deskou. Uprostřed je medailon se sedící ženou. Jedná se o jihoněmecké práce z 18. století. Stoly jsou doplněny čalouněnými křesly s vysokými opěradly z 19. století. Stěny zdobí soubor barokních zátiší. Jsou to obrazy od Franze Wernera Tamma - Zátiší s ovocem a květy a Zátiší s ovocem, květy a papouškem z 1. pol. 18. století. Dalšími je Zátiší s ovocem na kovových mísách od Pietra Boela a Zátiší s raky od holandského malíře, obojí z poloviny 17. století. Jsou zde vystaveny taktéž práce kovolitecké, mezi něž patří mosazný kotlík, lustr a devítiramenný svícen, zvaný chanuka. Vše pochází z konce 19. století. Pracovna je propojena s tajnou chodbou a schodištěm (ta je ukryta za jednou z částí novogotického obložení tzv. táflováním), vedoucím přes dvě podlaží do podkrovní místnosti.


 Velmistrova světnička, malá podkrovní místnost je zařízena jako romantická ložnice a pracovna. Přístupná je pouze z místnosti velmistra. Na stěnách se nachází fotografie některých rakouských hradů, které sloužily jako inspirační vzor při rekonstrukci Bouzova a fotografie z období přestavby hradu. Na stěně také nalezneme vyřezávané destičky holandského původu. Tyto vznikaly při příležitosti svatby nebo narození dítěte. Je zde i zarámovaná kopie pamětní listiny umístěné v měděné špici na vrcholu věže.
Muzikantská komora, původní určení je doloženo ve stavebních plánech jako místnost pro hudebníky. Vystaveny jsou zachované původní hudební nástroje, partitury, ale také oděv hradních muzikantů a jejich podobizny na fotografiích. Na zdi je upevněna skříňka, která byla součástí komunikačního systému. Když bylo v příslušném pokoji zmáčknuto tlačítko, zazvonil zvonek a objevilo se číslo pokoje. Tento systém fungoval na baterie.
Komplex knížecích pokojů tvoří ložnice, pokoj pro sluhu, ohřívárna jídel a přijímací pokoj. Jeho stěny jsou rozděleny do šestnácti polí, v nichž jsou vyzdobeny erby jednotlivých velmistrů, počínaje erbem arcivévody Františka Ludvíka (1694), Františkem Ludvíkem, který hrad získal, a konče erbem samotného arcivévody Evžena. Místnost je vybavena barevnými vitrajemi z roku 1643. Je zde rovněž umístěn intarzovaný stůl s šesti židlemi z 18. století.[3]  [5]