† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Úvod - předmluva

 Hradní pevnost a sídlo velmistrů řádu Malbork - Marienburg stojí na východním břehu řeky Nogat v Polsku. Dnes se vypíná nad rušným městem stejného jména a je největší goticko-středověkou a cihlovou stavbou tohoto druhu na světě a chloubou Řádu Špitálu Nejsvětější Panny Marie Domu Německého v Jeruzalémě, což je oficiální název Řádu německých rytířů, dnes Německého řádu. Ten se angažoval v podmanění a pokřesťanštění Prus. V minulosti sice došlo k mnoha pokusům, ty však než na scénu vstoupil Řád německých rytířů, odolávaly.


hrad malbork marienburg řeka nogat

Řádový hrad Malbork (Marienburg)


Obsah:

 1. Úvod - předmluva   str. [1]
 2. Vznik hradu Malbork   str. [2]
 3. Výstavba hradu Malbork   str. [3]
 4. "Ex Luto Marienburg" Z bláta je Marienburg   str. [4]
 5. Horní hrad (Hochburg) I.   str. [5]
 6. Horní hrad (Hochburg) II.   str. [6]
 7. Pokračování historického vývoje   str. [7]
 8. Předválečná obnova hradu a blížící se zkáza   str. [8]
 9. Druhá světová válka   str. [9]
 10. Poválečná obnova hradu a současnost   str. [10]
 11. Prohlídka hradu   str. [11]
 12. Propaganda   str. [12]
 13. Zajímavosti, závěr   str. [13]
 14. Velmistři na hradě, chronologie   str. [14]
 15. Zdroje a upozornění   str. [15]
 16. Fotogalerie - hrad dobové fotografie   str. [16]
 17. Fotogalerie - interiéry dobové fotografie   str. [17]
 18. Fotogalerie - hrad současné fotografie   str. [18]
 19. Fotogalerie - hrad části současné fotografie   str. [19]
 20. Fotogalerie - interiéry současné fotografie   str. [20]
 21. Fotogalerie - architektura a detail   str. [21]
 22. Fotogalerie - kostel Nejsvětější Panny Marie   str. [22]
 23. Fotogalerie - brány a dveře   str. [23]
 24. Fotogalerie - lapidárium   str. [24]
 25. Fotogalerie - vitráže   str. [25]
 26. Fotogalerie - sošky, předměty, různé   str. [26]
 27. Fotogalerie - sochy   str. [27]
 28. Fotogalerie - expozice jantaru   str. [28]
 29. Fotogalerie - expozice mincí   str. [29]
 30. Fotogalerie - hradní studna, kuchyně   str. [30]
 31. Fotogalerie - výstroj, zbraně   str. [31]
 32. Fotogalerie - obléhací stroje   str. [32]
 33. Fotogalerie - návštěva Velmistra J. E. Dr. Bruno Plattera OT   str. [33]


[Úvod]  [2]