† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Poválečná obnova hradu a současnost

 Od 7. 8. 1945 byl hrad pod správou polské armády. Ta začala s úklidem trosek hradu a pokoušela se o záchranu hradu. Provedla částečné zastřešení a zahájila, bez potřebných konzultací s památkáři, velmi nešťastné rekonstrukční zásahy na uvažované muzeum polské armády. Usnesením vrchního velitele armády byla dne 22. srpna na hradě Malbork založena pobočka muzea 1. Polské armády.malbork rok 1959 rok 1959 malbork

Malbork rok 1959 30. listopadu 1950 vedení Muzea polského armády předává hrad Ministerstvu kultury a národního dědictví. V roce 1951 byl hrad předán pod místní správu a na konci 50. let, jelikož byl hrad z 50 - 60% zničen se začala plánovat jeho demolice. Nakonec bylo rozhodnuto jinak a byl ustanoven Společný výbor obnovy. Byl tak zahájen proces obnovy, který trvá mnoho let. Obnoven byl tvar středověkého hradu, byly odstraněny některé chybné rekonstrukce ze strany německých uměleckých restaurátorů, např. vimperky nad okny v zámeckém kostele (pozn. vimperk z němčiny je trojúhelníkový štít nad portály a okny zdůrazňující vertikalitu v gotické nebo novogotické architektuře.)
Zkáza se nevyhnula ani blízkému městu Malbork, které má v současnosti přibližně 40 tisíc obyvatel. Z historických domů, byly v 50. letech namísto jejich rekonstrukce, použity cihly pro výstavbu nových budov. Takže většina dědictví a historických památek města skončila na obnově polských měst.
Palác velmistra řádu byl později přeměněn na hotel. Ten však údajně po zásahu žháře (jiné zdroje uvádějí důvod rekonstrukce) v noci ze 7. na 8. 9. 1959 zcela vyhořel. Zničil střechu západního, severního a křídla Středního hradu. Poláci pochopili, že bez řádné péče bude krása Malborku navždy ztracena. Teprve od šedesátých let začínají další rekonstrukční práce. Od roku 1961 sídlí pak v Malborku hradní muzeum. 3. 7. 1965 po částečné rekonstrukci východního křídla hradu je v něm zřízena výstava jantaru, která stále přitahuje davy turistů. V sedmdesátých letech byly dokončeny základní restaurátorské práce a hrad dnes vypadá v podstatě tak, jak tomu bylo před stoletími.
Roku 1970 je založena sbírka historické dokumentace hradu. Ta obsahuje více než 500 stavebních výkresů z muzejního inventáře a dokumentaci restaurátorských prací z 2. poloviny 19. století a z 1. poloviny 20. století. Některé kresby pocházejí z předválečných archivních sbírek Výkonné rady pro rekonstrukci Malborku. Kromě toho, sbírka obsahuje např. více než 730 pohlednic od roku 1890 - 1970 a mnoho dalších velmi vzácných dokumentů.


 V roce 1995 je hrad zvěčněn na zadní straně bankovek nominální hodnoty 100 zł. Dne 7. 12. 1997 byl Malbork zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a v současné době nadále plní funkci muzea. Hrad Malbork byl vyhlášen "Hradem roku" a to v roce 2007. Později je také anketou polského deníku vyhlášen jako jeden ze sedmi divů Polska. Na začátku roku 2014 mu je ministrem kultury udělen grant, ve výši téměř 26 milionů zł pro restaurátorské práce, včetně renovace hradního kostela Nebevzetí Panny Marie, pohřební kaple a jedné z věží.

Plán oprav:
 I. fáze: Interiéry severního křídla;
 II. fáze: Zvýšení úrovně severního křídlo s hlavní věží a Horního hradu;
 III. fáze: Věž "Klíště" a objekt "Zvonice" - plán rekonstrukce střechy nad vchodem.
Atd.

Kostel Nebevzetí Panny Marie v zámeckém muzeu v Malborku:
 1. Restaurování historického architektonického prostoru v podobě, jaký byl před zničením;
 2. Přístup pro turisty do kostela ve tvaru originálu;
 3. Vytvoření nového výstavního prostoru;
 4. Restaurování interiéru s množstvím architektonických detailů spojených s tímto prostorem.
Atd.

Oprava není stále dokončena a dále probíhá, ale je tak další velkou nadějí pro tento skvostný a výjimečný hrad.malbork opravy rok 1959 a současnost malbork 1 opravy rok 1959 a současnost malbork 2 opravy rok 1959 a současnost malbork 3 opravy rok 1959 a současnost malbork 4 opravy rok 1959 a současnost malbork 5 opravy rok 1959 a současnost malbork 6 opravy rok 1959 a současnost malbork 7 opravy rok 1959 a současnost malbork 8 opravy rok 1959 a současnost malbork 9 opravy rok 1959 a současnost malbork 10 opravy rok 1959 a současnost malbork 11 opravy rok 1959 a současnost malbork 12 opravy rok 1959 a současnost malbork 13 opravy rok 1959 a současnost malbork 14 opravy rok 1959 a současnost malbork 15 opravy rok 1959 a současnost malbork 16 opravy rok 1959 a současnost malbork 17 opravy rok 1959 a současnost malbork 18 opravy rok 1959 a současnost malbork 19 opravy rok 1959 a současnost malbork 20 opravy rok 1959 a současnost malbork 21 opravy rok 1959 a současnost

Malbork opravy rok 1959 a současnost[9]  [11]