† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Velmistři na hradě - Marienburg 1309-1457

1311 - 1324 Karl von Trier
1324 - 1330 Werner von Orseln
1331 - 1335 Luther von Braunschweig
1335 - 1341 Dietrich von Altenburg
1342 - 1345 Ludolf Konig von Weizan
1345 - 1351 Heinrich Dusemer von Arffberg
1352 - 1382 Winrich von Kniprode
1382 - 1390 Konrád Zollner von Rotenstein
1391 - 1393 Konrád von Wallenrode
1394 - 1407 Konrád von Jungingen
1407 - 1410 Ulrich von Jungingen
1410 - 1413 Heinrich von Plauen
1414 - 1422 Michael Kuchmeister
1422 - 1441 Paul Bellizer von Russdorf
1441 - 1449 Konrád von Erlichshausen


Chronologie

1242 - tzv. "Ledová bitva" - Alexandr Něvský
1254 - 1274 - výstavba Malborku
1271 - ztráta hlavní pevnosti ve Svaté zemí - Montfort
1276 - osada založena listinou 27. 6. 1276
1309 - přemístění sídla řádu z italských Benátek do Malborku
1330 - zavraždění velmistra řádu Wernera von Orselna
1331 - 1335 - první rozsáhlá přestavba a výstavba pevného mostu na řece Nogat
1340 - zhotovení mozaiky Panny Marie s Ježíškem tzv. "Madonna"
1344 - výstavba kaple sv. Anny - hrobka velmistrů
1351 - 1382 - největší rozkvět hradu - velmistr řádu Winricha von Kniprode
1352 - 1383 - opevnění osady
1400 - řád je zámožným vládcem nad celým Pruskem a částmi Litvy
1410 - bitva u Grünwaldu a dobývání hradu
1414 - třetí rozsáhlá přestavba
1454 - druhý pokus dobytí hradu a předání hradu
1457 - pád Malborku z pohledu řádu
1460 - hrad je majetkem polské koruny stvrzený druhým toruňským mírem
1626 - 1629 a 1656 - 1660 - obsazení Švédy
1629 - rozšiřování opevňovacího systému
1644 - požár Horního hradu
1772 - hrad v rukou Prusů
1800 - krátký čas jako sídlo polského krále Stanislava I. Leszczyńského
1807 - 1842 - vyhlášen historickou památkou, restauračních práce Carl Friedrich Schinkel
1817 - začátek romantické přestavby hradu
1830 - otevření "romantické restaurace"
1882 - 1921 - restaurační práce Carl Steinbrecht
1902 - velkolepá přestavba, slavnost za účasti německého císaře Viléma II.
1914 - 1918 - sídlo nejvyššího velení VIII. armády
1922 - 1944 - restaurační práce Bernard Schmidt
1933 - obsazení hradu nacisty
1941 - návštěva hradu Adolfem Hitlerem
1945 - zničení hradu za 2. světové války, později pod správou polské armády
1950 - hrad pod správou Ministerstva kultury a národního dědictví
1959 - vyhoření hradu
1960 - 1990 - další opravy hradu
1961 - hradní muzeum
1970 - založena sbírka historické dokumentace hradu
1995 - hrad zvěčněn na zadní straně bankovek nominální hodnotě 100 zł
1996 - objevení masového hrobu
1997 - zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
2007 - vyhlášen "Hradem roku" anketa polského deníku - jeden ze sedmi divů Polska
2010 - rok Grunwaldu a hradu Malbork - oslava 600 létého výročí slavné bitvy
2013 - návštěva Velmistra J. E. Dr. Bruno Plattera OT
2014 - udělen grant ve výši téměř 26 milionů zł
2015 - pokračování obnovy[13]  [15]