† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Zdroje a upozornění

Zdroje

Wikipedie, muzeum Malbork, polský starý Malbork, books.google.cz, kniha Řád německých rytířů, tomasek, pořad BBC Battle Castle, materdei, Crusader Castles of the Teutonic Knights, Wiadomości24, dzialdowo.pl, Juliusz Raczkowski, Arounddeglobe, Muzeumzamkowe, 1zoom.me, wallpapergeeks.com, monety, soukromá sbírka, csfd.cz, knihy Teutonští rytíři I. a II., Youtube, www


Upozornění

Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.


© Copyright

Všechna práva k obrázkům, textům, grafice a animacím publikovaným na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím www.Deutscher-Orden.cz a jsou pod ochranou práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonů chránících duševní vlastnictví. Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


Odpovědnost za obsah a odkazy

Obsah našich webových stránek byl připravován s největší péčí a je pravidelně aktualizován.
Nemůžeme převzít odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuální přesnost obsahu, a také ne za problémy s dostupností webových stránek. Dále bychom rádi upozornili, že naše webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazované webové stránky byly prověřeny na možné porušování zákona v době vytvoření odkazu. Avšak, nemáme vliv na vzhled či obsah odkazovaných webových stránek, a proto nemůžeme převzít odpovědnost za aktuální přesnost, správnost, úplnost či kvalitu některého zde prezentovaného obsahu. Mějte na paměti, že my tímto způsobem odmítáme odpovědnost za veškerý obsah webových stránek třetích stran. Toto prohlášení se týká všech odkazů na internetových stránkách www.Deutscher-Orden.cz na externí stránky a k jejich obsahu.[14]  [16]