† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Výstavba hradu Malbork

 Práce byly započaty z iniciativy provinciála Konrada von Thierberga a to nejdříve stavbou "Horního hradu" (Hochburg), později "Středního hradu" (Mittelburg) a na severu "Dolního hradu" - předhradí (Vorburg). Město a hrad se tak postupně mění v nedobytnou pevnost. Stavba pokračuje velmi rychle a již okolo roku 1280 přijíždí do zámku komtur Heinrich von Wilnove s částí konventu. Ubytovali se v rozestavěném severním křídle, aby dohlíželi na postup další stavby. Všechny budovy byly dokončeny v polovině 14. století. K přemístění z italských Benátek dochází roku 1309.


 Většina hradu se staví na vyvýšeninách, ale zdejší oblast je rovinatá. A tak se využívalo jednoho standardního projektu a to opevněného čtyřúhelníku s důmyslnými příkopy, mohutnou hradbou a dominantní věží.
Z nedostatku stavebního materiálu - kamene byla hlavním stavebním prvkem pro výstavbu dle severoněmecké tradice použita cihla tzv. "Zendrowka". Cihly se vyráběly pomocí formy z hlíny. Poté se nechaly na slunci několik dní vyschnout a narovnaly se přesně do pece, aby se rovnoměrně při 1000 st. vypálily. Například 2 dny trvalo narovnání 3.500 tašek, které se vypalovaly přibližně 16 hodin.


 Hrad je postaven z několika miliónů červených cihel, pouze v kritických obranných místech, např. jako portály bran je zesílen žulou. V některých zdrojích se uvádí celkově až deset milionů cihel. V letech 1278-1280 bylo použito: 1 280 000 cihel na stavbu prvních obranných zdí a 3 200 000 pro stavbu základního hradu. Cihly byly důmyslně kladeny, místy i v patřičném tvaru a směru. Jsou jako stavební prvek velmi trvanlivé (pozn. archeologové našli cihly staré i 1000 let v původním stavu). Celkově byl tedy hrad velmi odolný. Při jeho zásahu např. kamennou koulí, zůstala v jeho stěně, ale neprorazila ji. Omítnut byl odolnou trvanlivou omítkou, jejíž přesné složení se nepodařilo odhalit.


dělová koule ve stěně hradu malbork kamenné dělové koule malbork

Dělová koule ve stěně hradu / Venkovní expozize, Malbork


 Hrad Malbork (Marienburg) se tak stává největší goticko-středověkou a cihlovou stavbou tohoto druhu na světě. Zaujímá plochu více než 250 000 m². Hlavní výstavba hradu trvala více jak 100 let. Mnohé z metod, které použili stavitelé při řešení technických a uměleckých problémů, byly využity při stavbách dalších hradů Řádu německých rytířů, ale také u jiných gotických staveb severní Evropy.[2]  [4]