† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Horní hrad (Hochburg) I.

Horní hrad (Hochburg) - nejmohutněji opevněná část, která byla přístupná přes jedinný padací most se pyšní vzácnou klenotnicí, donjon - obytná věž čtverhranného tvaru s německými gotickými prvky a vlivem italské a vlámské tradice pak obsahovala velký kapitulář. Síň a místo zasedání řádového konventu byla dlouhá asi 30 metrů. Jsou i zde věže Kleszą (klíště) a Wróblą (vrabec).


 K budově byl od východu v letech 1331 - 1334 přistavěn kostel Nejsvětější Panny Marie, který tvoří charakteristickou dominantu východní části hradu. Vysvěcen byl roku 1344 za velmistra Dietricha von Altenburga. Vcházelo se do něj bránou chrámu "Porta aurea - Zlatá brána", tedy ranně gotickým kamenným portálem ze 13. století, symbolem vstupu do nebe a příslibem spravedlnosti. Je zdoben reliéfními rostlinnými nebo figurálními motivy, vyjadřujících myšlenku "Posledního soudu" a obsah je obohacen o apokalyptické téma.


 S bránou je spojeno zavraždění velmistra řádu Wernera von Orselna (1324 - 1330). Ten byl u této brány dne 18. listopadu 1330 dvakrát bodnut do hrudníku rytířem Johanem von Endorfem, když vycházel z kaple po skončení modliteb. Jeho vražda, ale zůstává záhadou. Verzí se nabízí hned několik. Hovoří se duševním stavu pachatele (šílenství), sporu o koně. Převažuje ale verze, že Endorfovi bylo vydáno nařízení odejít z konventu za prohřešek do Klaipedu a podstoupit tam pokání. Ten měl odejít se slovy: "To bude za cenu mého nebo vašeho života, Velmistře". Počkal, až velmistr vyjde z kaple a čin provedl. Poté utekl. Velmistr Werner von Orseln zemřel hodinu po události, obklopen všemi bratry. Vrah byl zadržen a v řetězech byl uvržen do vězení s tím, že rozsudek vykoná generální kapitula řádu. Bylo rozhodnuto odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu řádu - papeže. Měl být odsouzen na doživotí o chlebu a vodě. Pravděpodobně byl trest proveden, i když některé zdroje říkají, že trest trval velmi krátce.
Velmistr byl pohřben 19. listopadu 1330 v katedrále sv. Jana Ewangelisty v Kwidzyne. V kryptě je nápis: "Meister Werner von Orseln starb nach Christi Geburt MCCC und v dem Jahre XXX".


malbork porta aurea - zlatá brána malbork figurální motiv - patronka řádu

Porta aurea - Zlatá brána / Figurální motiv brány - patronka řádu


 V severním portále kostela bylo zobrazeno korunování Panny Marie. Ve výklenku měl na tu dobu obrovskou 8 metrů vysokou a výjimečnou barevnou sochu - mozaiku Panny Marie s Ježíškem tzv. "Madonnu". Zhotovena byla od benátských mistrů údajně kolem roku 1340 z umělého kamene (Kunststein) a osázena barevným sklem. Totálně byla zničena za 2 sv. války v březnu 1945 během útoku Rudé armády spolu s východní částí kostela. Jednotlivé fragmenty se dochovaly s celkovou hmotností 15 tun. Vždy fascinovala návštěvníky Malborku. Její popisy se často vyskytují v zážitcích při návštěvě hradu a pamětech a dopisech napsaných v rámci pobytu.


 V současné době byla zřízena nadace a bylo rozhodnuto o její obnově - reprodukci. S ní probíhá i finanční sbírka. Výhodou je, že socha byla celkem dobře zdokumentována a v muzejních sbírkách hradu se nachází sádrový odlitek hlavy Madonny z předchozích restaurátorských prací a některé její další části jako např. odlomená ruka, kousky mozaiky a další jednotlivé fragmenty. Také je kolem této nadace plno nadšenců, kteří se různě na její obnově podílejí, ať už se jedná o grafiky (mozaika) nebo odborníky na materiály (kompozit). Že to bude práce složitá a náročná, je jisté už teď. Nadace ale vydala prohlášení:
"Řeknu vám více - nyní již nemáme jinou možnost, musíme to udělat."


kostel nejsvětější panny marie malbork mozaika panny marie madonna malbork

Kostel Nejsvětější Panny Marie rok 1937 / Mozaika Panny Marie s Ježíškem tzv. "Madonna"interiér kostela nejsvětější panny marie malbork kazatelna kostela malbork

Překrásný interiér kostela Nejsvětější Panny Marie / Kazatelna kostela, předválečné fotografievenkovní opravy mozaiky panny marie malbork část mozaiky panny marie při opravě malbork

Venkovní opravy mozaiky Panny Marie / Část mozaiky Panny Marie při opravě, předválečné fotografiemalbork včetně kostela nejsvětější panny marie za 2. světové války malbork kostel nejsvětější panny marie za 2. světové války

Totální devastace hradu Malbork včetně kostela Nejsvětější Panny Marie za 2. světové válkymalbork chybějící mozaika panny marie malbork zahájení obnovy mozaiky panny marie

Chybějící mozaika Panny Marie / Zahájení obnovy mozaiky Panny Mariemalbork model rekonstruované mozaiky panny marie malbork tiskmodel rekonstruované mozaiky panny marie

Model rekonstruované mozaiky Panny Marie/ Tisk model rekonstruované mozaiky Panny Mariemalbork sbírka na rekonstrukci mozaiky panny marie malbork projekt na rekonstrukci mozaiky panny marie

Sbírka a projekt na rekonstrukci mozaiky Panny Mariemalbork současný stav kostela nejsvětější panny marie současný stav kostela nejsvětější panny marie malbork

Současný stav kostela Nejsvětější Panny Mariemalbork kazatelna kostela nejsvětější panny marie malbork hlavní kříž kostela nejsvětější panny marie

Kazatelna a hlavní kříž kostela Nejsvětější Panny Mariemalbork předměty kostela nejsvětější panny marie předměty kostela nejsvětější panny marie malbork

Předměty z kostela Nejsvětější Panny Mariemalbork fragmenty mozaiky panny marie fragmenty mozaiky panny marie malbork

Fragmenty mozaiky Panny Marie1 malbork skleněné fragmenty mozaiky panny marie 2 malbork skleněné fragmenty mozaiky panny marie 3 malbork skleněné fragmenty mozaiky panny marie 4 malbork skleněné fragmenty mozaiky panny marie

Skleněné fragmenty mozaiky Panny Marie[4]  [6]