† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost údajů, které se mohou průběžně měnit např. ceny, otevírací doba apod.
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Horní hrad (Hochburg) II.

 V roce 1344 byla zcela dokončena i hlavní věž a dále kaple sv. Anny se dvěma portály z umělého kamene, která sloužila jako hrobka velmistrů a tomuto účelu byla využívána až do roku 1449. Dietrich von Altenburg byl první velmistr pohřbený v této kapli. V ní se nachází tři původní kamenné náhrobky Dietricha von Altenburga, Heinricha Dusemera i Heinricha von Plauena. Celková rekonstrukce kaple je naplánována.malbork kaple svaté anny hrobky velmistrů malbork vstupní zdobený portál kaple svaté anny

Kaple svaté Anny - hrobky velmistrů / Vstupní zdobený portál kaple svaté AnnyJsou zde údajně pohřbeni:

 • Dietrich Burggraf von Altenburg, gest. 1341,
 • Hinrich Tusemer, gest. 1353,
 • Winrich von Kniprode, gest. 1382,
 • Conrad Zöllner von Rotenstein, gest. 1390,
 • Conrad von Wallenrod, gest. 1393,
 • Conrad von Jungingen, gest. 1407,
 • Ulrich von Jungigen, gefallen 1410,
 • Heinrich von Plauen, gest. 1429,
 • Michael Küchmeister, gest. 1422,
 • Paul von Rusdorf, gest. 1441,
 • Conrad von Erlichshausen, gest. 1449.

malbork kaple svaté anny hrobky velmistrů

Kaple svaté Anny - hrobky velmistrůNápisy na 3 náhrobních deskách Velmistrů:


Dietrich Burggraf von Altenburg, zm. 1341
Deska ze šedého vápence a krásně vytesaný nápis:
DO VNSERS HEREN XPI IAR
WAS M DRI C XLI GAR.
DO STARB D MEIST SINE RICH.
VON ALDENBURC BRVDER DITERICH
HIE LEGIN DIE MEISTERE BEGRABEN
DER VON ALDENBURC HAT ANGEHABEN AMEN.


Hinrich Tusemer, zm. 1353
Deska zobrazuje charakteristické znaky řádu: rytíře, plášť a štít a vytesaný nápis:
[t DO] UNSERS HERN IAR WAS LOVF
M. [DRI] CLDR. IICZ U HOUF
BEGRABEN WART ALHIE
DIE LICH DES [hochmeister hinerich]


Heinrich von Plauen, zm. 1429
Deska leží na severní straně je velká 1,27 x 2,11 m.
Není na nic zobrazeno pouze vytesaný nápis z malých písmen:
In der jar
czal xpi M cccc xxix do starp der erwi[rdige)
bruder heinrich van plawenmalbork kaple svaté anny rok 1910 malbork kaple svaté anny rok 1930-1940

Kaple svaté Anny - hrobky velmistrů rok 1910 / Rok 1930-1940malbork kaple svaté anny vitráž malbork zdobený severní portál kaple svaté anny 1940

Kaple svaté Anny - vitráž / Zdobený severní portál kaple svaté Anny rok 1940 Zajímavostí je kamenná koule ve zdi nad krbem v letním reflektáři z obléhání hradu polským králem. Záznam v kronikách říká, že v létě roku 1411 při obléhání hradu, nechal zrádce, který se nacházel uvnitř hradu z okna refektáře řádu viset červenou vlajku. Tedy tam, kde se v té době nacházeli nejdůležitější lidé. To bylo znamení pro obléhající, kteří plánovali, že vystřelí z děla 80-librovou kouli a zasáhnou jediný pilíř, který podpíral celou strukturu. Dle moderních výpočtů údajně chybělo asi šest centimetrů do jeho zásahu. Koule zůstala ve stěně hradu nad krbem (jak je zobrazeno a popsáno výše).


 Na vnitřním nádvoří Horního hradu je hluboká, krytá hradní studna - zásobárna hradu vodou. Na jejím vrcholu se nachází heraldická figura pelikána (symbol věrnosti a obětavosti řádu) zraňujícího sama sebe a krmícího mládě svojí vlastní krví. Jde o alegorii Panny Marie. Figura pelikána jako zázrakem přežila 2. světovou válku a jsou na ní patrné průstřely od zbraní.
Horní část hradu údajně s levým břehem řeky Nogat v minulosti spojoval most. Lokace původního vjezdu do horního hradu není dosud uspokojivě vysvětlena, neboť dnešní brána v severním nároží pochází až ze stavebních změn ze 14. století.malbork hradní studna celkový pohled malbork hradní studna celkový pohled malbork

Hradní studna - celkový pohledmalbork hradní studna - heraldická figura pelikána hradní studna - heraldická figura pelikána malbork

Hradní studna - heraldická figura pelikána Vybavení zařízení bylo v době svého času ale primitivní a strohé. Například ve velkém kapitulním sále byly jen kamenné lavice zapuštěné do zděných stěn. Výzdoba, tvořená hlavně freskami zobrazujícími náboženské scény, byla povolena pouze právě v kapitulním sále a v kapli.
Když byl hrad zcela dobudován, bylo i zvelebeno město s nádherným farním kostelem sv. Jana. Mělo kamenné domy s loubím kolem náměstí, nové opevnění, bylo vydlážděno, zaveden byl vodovod, postavena honosná radnice. V místě byla zřízena latinská škola, kde se scházeli největší učenci současné Evropy a v Kulmu (Chelmnu) měla být již vydanou bulou papeže Urbana IV. z r. 1397 založena universita.


 První rozsáhlou přestavbou hrad prošel již za dob velmistra Luthera von Braunschweiga (1331 - 1335), ale největšího rozkvětu dosáhl za působení velmistra řádu Winricha von Kniprode (1351-1382).[5]  [7]