† Archív webu 2014 †

30. 12. 2014

Dnes si připomínáme 60. let od úmrtí Arcivévody Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů.22. 12. 2014

Přejeme vám požehnanou adventní a vánoční dobu a nadcházející rok 2015.20. 12. 2014

Dalším přírůstkem v naší sbírce je intronizační medaile velmistra Řádu německých rytířů Viléma Rakousko-Těšínského (1827-1894).19. 12. 2014

Založení spolku (platné do 25. 12. 2014)
Dne 24. 7. 2014 proběhla ustavující schůze: Spolku příznivců Řádu německých rytířů následně Německého řádu Čechy, Morava a Slezsko, z. s. a spolek byl později zapsán do spolkového rejstříku.
Účelem spolku je podpora Řádu německých rytířů následně Německého řádu. Mimo jiné bychom rádi podpořili některý charitativní projekt a do budoucna zřídili výstavní expozici v Královéhradeckém kraji.
Více informací najdete na našich stránkách: Naše aktivity.
Proč spolek?
Vedly nás k tomu zkušenosti při jednání s ostatními subjekty a navíc občanská sdružení se dle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 transformují na spolky.
V případě zájmu stát se členem spolku a podílet se tak na jeho činnosti nebo s jiným dotazem k jeho působení směřujte na náš e-mail.
Naše činnost i naše www stránky jsou nekomerčního charakteru.15. 12. 2014

Domov pro matky s dětmi Hradec Králové (Pro nejdůležitější lidi na světě).
Pomáhají lidem v nouzi - matkám a jejich dětem. Poslání Domova pro matky s dětmi lze vyjádřit symbolicky:
"Jsme jako dům na Cestě, která potřebné k němu přivedla. Mohou se u nás na čas zastavit, načerpat sílu a posléze se vydat dál, cestou, kterou si sami zvolí. Pracovníci zůstávají těmi, kteří mohou nabídnout pomoc při této zastávce."
Domov pro matky s dětmi Hradec Králové13. 12. 2014

Zádušní mše sv., Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT
V pátek 12. prosince byla v kostele sv. Pavla v Hradci Králové - Pouchově, sloužena zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT. Zádušní mši svatou celebroval P. Norbert Jan Maria Hnátek OT a další kněží z řad přátel a spolužáků. Dále byli přítomní příbuzní, spolupracovníci, zástupce Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, příznivci Německého řádu a další.
Cfr. PhDr. Petr Adam OT se narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada. Byl také autorem dvou knih o Řádu německých rytířů.
Především díky jeho velkému úsilí, získala knihovna svou současnou funkční, ale i fyzickou podobu podle jeho oblíbeného bonmotu: "Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."
Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorfské knihovny bylo posledním velkým projektem Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT.
Počet fotografií: 37.
Foto: Německý řád a Deutscher-Orden.cz10. 12. 2014

Díky nové spolupráci s vydavatelstvím CeskyCestovatel.cz zveřejňujeme článek Německý řád vs. NPÚ.
Vydavatelství CeskyCestovatel.cz vydalo dvě knihy: Teutonští rytíři I. a Teutonští rytíři II.
Děkujeme za možnost zveřejnění - podporu našeho web projektu.8. 12. 2014

Další z dokumentů, který zveřejňujeme, je dokument:
Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské (sestry Řádu německých rytířů) - pronásledování a proces.

Ten volně navazuje na dokument:
Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková - provinční představená Německého řádu.

Na základě vykonstruovaných důkazů byly sestry Řádu obviněny z udržování nedovoleného spojení s odsunovanými německými spolusestrami a s velmistrem Řádu německých rytířů ve Vídni, přípravou k ilegálnímu způsobu řádového života, velezrady a z ukrývání řádového majetku, vysílačky a zbraní. Sestra Remigia Axmanová mimo jiné, že v roce 1938 spolu s jinými sestrami střílela z oken kláštera v Bruntále na české vojáky. Některá další obvinění nebyla zveřejněna, jelikož jsou již za hranou publikace. Dnes se tyto historky z dob, kdy vítězilo zlo a tupost poslouchají jako těžko pochopitelné, avšak tají se za nimi nesmírné utrpení žen, které věnovaly svůj život péči o nemocné a strádající spoluobčany v nemocnicích a charitativních domovech.7. 12. 2014

Mše svatá za velmistra Evžena Habsburského.
U příležitosti 60. výročí úmrtí velmistra Řádu německých rytířů a obnovitele hradu Bouzova bude sloužena mše svatá dne 28. 12. 2014, 10:45 hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově.
Liturgii doprovodí:
Sbor: Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc, řídí Jan Gottwald Varhany: Jiřina Navrátilová a Jan Gottwald.
Ordinarium: Josef Nešvera (1842-1914): Missa Sancti Theodori, op. 67
Proprium: Josef Srnka (1907-1982): Koleda, Adolphe Adam (1803-1856): Cantique de Noel a další.6. 12. 2014

Dnes si připomínáme památku kněze a převora řádu P. Petra Paula Riglera OT
(* 28. června 1796 Sarntal; † 6. prosince 1873 Bolzano).
Byl reformátorem řádu, profesorem etické a pastorační teologie, duchovním otcem obnoveného institutu řádových sester Lana v Jižním Tyrolsku. Papežem Řehořem XVI byl nazván "Andělem z Tyrol". O jeho životě pojednává kniha: Anděl z Tyrol: P. Peter Rigler od Ulricha Gassera.
Pamětní deska P. Petru Paulu Riglerovi OT v kostele sv. Augustina na hradě Sovinci, foto.5. 12. 2014

Podpořte Církevní gymnázium Německého řádu v hlasování "O nejlepší gymnázium roku", které právě probíhá na GymplRoku.cz3. 12. 2014

Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT
Německý řád: Dne 29. listopadu jsme si připomenuli smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 tragicky zahynul Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT.
Cfr. Petr Adam byl vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie, čestný konzistorní rada a v neposlední řadě náš spolubratr - familiář Německého řádu.
Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel.
Sepsal také následující díla o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).
Na našeho spolubratra vzpomeneme při zádušní mši svaté konané dne 12. prosince 2014 v 11.00 hodin ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové - Pouchově.
Zveme příbuzné, přátele a příznivce Německého řádu.
R.I.P.
Zdroj: Německý řád.1. 12. 2014

Řád německých rytířů přišel o majetky už před 2. světovou válkou, kdy je zabavili nacisté a Řád rozpustili. Po válce nemovitosti přešly jako konfiskát majetku Německé říše na český stát.
Podporujeme navrácení majetku Německému řádu.
"Němečtí rytíři se k soudu o Bouzov nehrnou, chtějí počkat", více v článku na denik.cz27. 11. 2014

V návaznosti na poděkování sv. Anežce: 1989/2014 - 25 let svobody zveřejňujeme dokument:
Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková - Provinční představená Německého řádu
Bratři a sestry řádu byli pronásledováni, mnoho z nich bylo neoprávněně vězněno, psychicky týráno a zavražděno. Anežka Antonie Witková, byla vězněna více jak 8 let. Denní i noční výslechy střídaly kázeňské tresty v mrazivé temnici a byla i psychologicky vyšetřovateli "zpracovávána". Později byla přinucena k přiznání s příslibem k návratu do Opavy. Tam údajně mělo společenství sester opět fungovat. Ve skutečnosti byly sestry rozprášeny. Provinční představená Anežka Antonie Witková byla obviněna z velezrady a z vyzvědačství. Je tedy nutné si uvědomit, jakými útrapami si musela projít. Navzdory tomu zůstala věrna Řádu a byla jeho oporou v těžkých časech, tedy kdy došlo ohrožení celého řádového společenství. Společně s ostatními sestrami svěřenými jejímu vedení se stala obětí mocenské hry a zápasu o řádový majetek. Obstály v něm se ctí !
"My stojíme na svatém místě svém, náš život může zhasnout, věrnost nikdy ne".
Za přístup k informacím děkujeme Ústavu pro studium totalitních režimů a možnost zveřejnit tuto práci - podporu našeho web projektu.26. 11. 2014

Řádový hrad Sovinec v pořadu České televize.
Dětský pořad Záhady Toma Wizarda: Tajemství hradu Sovinec bude vysílán:
1. 12. 2014 v 15:30 na ČT :D/Art repríza 8. 12. 2014 v 13:25 na ČT :D/Art.
Německý řád činí kroky k navrácení hradu Sovinec.25. 11. 2014

Dne 18. listopadu 2014 odešla ke svému Pánu jeho služebnice
Sr. Mária (Albína) Búzková OT
Milosrdná sestra Panny Marie Jeruzalémské / sestra Německého řádu.
Rozloučení se konalo v pátek 21. listopadu 2014 v klášterní kapli.
R.I.P20. 11. 2014

Řádový den, Opava

Dne 17. 11. 2014 se konal v Opavě Řádový den na slavnost řádové patronky sv. Alžběty Durynské. Při této příležitosti se konala mše svatá v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl společný oběd a odpolední program byl zpříjemněn koncertem studentů a profesorů Církevní konzervatoře Německého řádu. V řádovém kostele sv. Kříže pak proběhla liturgická modlitba nešpor.
Počet fotografií: 14.18. 11. 2014

Poděkování sv. Anežce: 1989/2014 - 25 let svobody

Familiáři a řádový kněží Německého řádu se v sobotu 15. listopadu 2014 od 10.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze účastnili mše svaté, během níž poděkovali za 25 let svobody v této zemi. Hlavním celebrantem byl kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijel na pozvání kardinála Dominika Duky.
"Při této příležitosti nešlo nevzpomenout na utrpení našich spolubratrů a spolusester v komunistickém režimu, kteří zcela neoprávněně a protizákonně strávili mnoho let ve vězení a koncentračních táborech...".
Mši vysílala Česká televize, počet fotografií: 5.17. 11. 2014

Dnes 17. listopadu je svátek sv. Alžběty - patronky řádu. Tento den se také koná v Opavě Řádový den.
I pro dnešní dobu je svatá Alžběta velkým vzorem. V chudých a nemocných prokazovala úctu Kristu.
Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.9.11.2014

Dne 17. 11. 2014 se koná v Opavě Řádový den na slavnost řádové patronky sv. Alžběty.
10.00 – mše svatá v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
16.00 – liturgická modlitba nešpor v kostele sv. Kříže (Matiční ulice)
Na setkání se těší bratři, sestry a familiáři Německého řádu.6.11.2014

Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se nevzdává nároku na zámek Bruntál, hrad Sovinec a další nemovitosti, které jsou nyní majetkem Moravskoslezského kraje. Více na Denik.cz
Vysvětl. k článku: Josef Babka - místopředseda MS KV KSČM, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.29.10.2014

Podařilo se nám získat část chybějících miniatur do familiářské sady Rothe. Tato sada se k nám před časem dostala bez těchto miniatur a rádi bychom tuto sadu úplně zkompletovali. Miniatury jsme získali z bazarového obchodu v Německu. Překvapením bylo, když místo avizované jedné miniatury byly nakonec dvě, foto.27.10.2014

V sobotu, 18. října v 18,00 hodin, ve farním kostele svaté Kunhuty v Náměšti na Hané, římskokatolické farnosti, inkorporované Německým řádem, se konala slavnostní mše svatá k poctě svatého Huberta. Celebrovali jí společně P. František Eliáš, farář a děkan ze Zábřeha na Moravě a s ním P. Norbert Jan Maria Hnátek OT, místní administrátor. Při mši svaté účinkoval chrámový sbor pod vedením pana Jana Gottwalda, organologa olomouckého arcibiskupství. Po skončení mše svaté následovalo nezbytné fotografování a pak v sále místní restaurace pohoštění v podobě kávy, čaje, guláše, koláčů, zákusků apod.
Použitou fotodokumentaci pořídila paní Silvie Husičková.
Počet fotografií: 20.24.10.2014

P. Heribert Kluger - významný rodák z Nových Těchanovic.
Více v sekci Historie řádu.23.10.2014

Kraj Německému řádu objekty v centru města nevydá. „Moravskoslezský kraj se považuje za oprávněného vlastníka předmětných nemovitostí a nemá důvod pochybovat o legitimnosti svého vlastnictví," tvrdí náměstek hejtmana Josef Babka - "Moravskoslezský kraj se považuje za oprávněného vlastníka předmětných nemovitostí a nemá důvod pochybovat o legitimnosti svého vlastnictví," tvrdí náměstek hejtmana Josef Babka - místopředseda MS KV KSČM.
Více na Denik.cz22.10.2014

Mše svatá ze svátku bl. Karla, krále českého, se konala dne 21.10.2014 v bouzovské farnosti. Přijela řada milých hostů. Na závěr bylo uděleno svátostné.
Počet fotografií: 17.20.10.2014

Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.
Nová sekce webu.19.10.2014

V sobotu, 18. října v 10:30 hodin v Olomouci, v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie při klášteře dominikánů, se konala slavnostní mše svatá s přijetím daru Ducha svatého – biřmováním, prvním v historii Církevního gymnasia Německého řádu. Svátost biřmování uděloval J. E. Velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter.
Počet fotografií: 35.17.10.2014

Německý řád: "Budeme usilovat o spravedlnost, jde nám o historický majetek".
Více na iDnes.cz17.10.2014

V sobotu 18.10.2014 v 10:30 hod. se v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci bude konat slavnostní biřmovací mše - první v historii Církevního gymnázia Německého řádu. Celou slavnost doprovodí školní sbor a uvítáme i vzácného hosta - z Vídně přijede i velmistr řádu Bruno Platter.14.10.2014

Farnost Bouzov: Farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem srdečně zve všechny ctitele bl. císaře Karla k účasti na slavnostní mši svaté, která se uskuteční v úterý 21.10.2014 v 18:00 hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Na závěr požehnání relikvií bl. Karla.13.10.2014

Německý řád chce Sovinec i Bruntál
Hejtmani, ale i někteří tvůrci zákona z řad bývalé Nečasovy vládní koalice jsou církevními požadavky nemile zaskočeni a zásadně je odmítají. Německý řád, který zatím bezúspěšně požaduje od státu hrad Bouzov a dvacet tisíc hektarů lesů, zaslal v dubnu Moravskoslezskému kraji dopisy, v nichž zpochybňuje přechod vlastnických práv ze státu na kraj v případě zámku Bruntál, hradu Sovinec a dalších nemovitostí v Bruntále, Opavě a Vrbně pod Pradědem. Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák (ČSSD) Právu řekl, že nárok bývalých německých rytířů považuje za nezákonný. "My nejsme ze zákona povinnou osobou a tím pádem nevzniká na tento majetek nárok. Proto odmítáme s německými rytíři jakékoli jednání," uvedl Novák. Řád odmítnutí nepřijal a v květnu na krajský úřad poslal dopis, v kterém píše, že řád již podniká "kroky, jež povedou k určení vlastnického práva státu k výše uvedeným nemovitostem". To by podle řádu pootevřelo dveře k získání majetku. Advokát řádu Václav Zeman totiž v dopise dodává, že pokud soud znovu určí za vlastníka stát, řád jej požádá o vrácení nemovitostí podle restitučního zákona. Hejtman Novák se pro jistotu obrátil i na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten kraj ujistil, že kraj získal majetek zákonným způsobem. Více na Novinky.cz7.10.2014

Na výstavě "Země a její pán" budou k vidění představitelé Řádu německých rytířů včetně portrétu místodržitele řádu Jiřího Viléma z Elkershausenu, zvaného Klippel. Zpravodaj Slezské zemské muzeum:
"Ukážeme vám, jak žili a jaký odkaz tu zanechali nejen panovníci, ale i vysocí církevní představitelé (vratislavští a olomoučtí biskupové, představitelé Řádu německých rytířů), slezští vévodové a knížata, šlechta a také reprezentanti měst a venkova. Prohlédnete si jejich významné listiny, obrazy, erby, pečeti, mince a mnoho dalších pozoruhodných památek."
Výstava se koná od 11. 11. 2014 - 23. 3. 2015 a pořádá ji Slezské zemské muzeum, info.6.10.2014

Odznak Ordo Teut. Humanitati 1871, foto.
Získali jsme do našeho inventáře.29.9.2014

Opava - 27. září 2014, 13.00 hodin, Kaple Povýšení svatého Kříže Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, "Investitura nových familiářů Německého řádu", liturgický průvod ke slavnostní pontifikální mši svaté... video.28.9.2014

Dnes, v neděli 28. září, o svátku svatého Václava, byla o půl desáté dopoledne ve farnosti Bouzov, inkorporované Německým řádem, sloužena na náměstí obce u kamenného kříže, Hodová mše svatá za živé a zemřelé občany Bouzova a Střemeníčka.
Počet fotografií: 46.28.9.2014

V Opavě, dne 27. září, se v Kapli Povýšení svatého Kříže Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, konala slavná pontifikální mše svatá s investiturou nových familiářů Německého řádu.
Počet fotografií: 73.23.9.2014

Zasedání správní rady Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského
Dnešní den zasedala správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, jehož zřizovatelem jsou familiáři Německého řádu. Na tomto zasedání správní rada schválila poskytnutí řádných prospěchových a sociálních stipendií pro žáky Církevního gymnázia Německého řádu. Stipendium bylo poskytnuto na základě stipendijního řádu, pro první pololetí školního roku 2014-2015, za splnění daných kritérií. Celková výše poskytnutých stipendií žákům dosáhla 89 tis. korun českých. www.NadaceArcivevodyEvzena.cz22.9.2014

Bylo vůbec možné Benešovy dekrety na církevní subjekty aplikovat ?
Řády, kterým Lesy ČR odmítly vydat majetek: Cisterciáci z Oseka, Premonstráti z Teplé, Maltézští rytíři, Benediktini z Broumova, Němečtí rytíři.
Česká televize text. Česká televize video.18.9.2014

Dnes jsme byli u nás v Hradci Králové ve filiálním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Rožberku. Vedle kostela se nachází kaplička Panny Marie Pomocné, kde byla v roce 2010 objevena stará nástěnná malba. K tomuto místu máme velmi blízký vztah.
Nedaleko odtud jsme poté navštívili hrob CFr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT. Pan Petr Adam byl familiářem Německého řádu, vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly a rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Byl také autorem knih o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).
Počet fotografií: 4.14.9.2014

Slavnost Povýšení sv. Kříže
Titulární svátek Německého řádu. Návštěvníci bohoslužeb v kostelích spravovaných Německým řádem mohou v tento den získat plnomocné odpustky.14.9.2014

"Němečtí rytíři bojují o majetky, české soudy čeká zápřah" - Novinky.cz14.9.2014

Chudobín – 300 let posvěcení kostela sv. Františka z Assisi - album album Tomáše Petra Botha.14.9.2014

Odkrytí malého gotického okna na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě je dalším cenným objevem o zdejším působení Řádu německých rytířů na počátku 14. století - Denik.cz12.9.2014

Farnost Bouzov - Hodová mše svatá
Neděle 28.9.2014 v 9:30 – hodová mše svatá za živé a zemřelé občany Bouzova a Střemeníčka. Mše svatá bude sloužena ze svátku sv. Václava na náměstí obce Bouzov.
Všichni občané, rodáci a přátelé Bouzova jsou srdečně zváni.2.9.2014

Těžká situace a role řádu za 2. světové války, kdy byl majetek zabaven. Po válce konfiskován a zestátněn. Historické a morální právo, však měnit nelze.
Více v článku "Německým rytířům nevrátili hrad ani lázně, přijde vlna žalob" na iDnes.cz1.9.2014

P. Karl Udo Pemsl OT – 70. narozeniny
Zástupci Německého řádu Čechy, Morava a Slezsko se zúčastnili mše svaté, při níž slavil své sedmdesáté narozeniny P. Karl Udo Pemsl OT. Počet fotografií: 182.25.8.2014

Naším prvním získaným a zachráněným erbem je erb Evžena Habsburského - Velmistra Řádu německých rytířů. Erb byl přibitý na vratech staré radnice v Uherském Hradišti do doby její rekonstrukce. Poté byl několik let u majitele - zachránce v domnění, že se jedná o erb města Uherské Hradiště. Mosazný erb je opravdu krásná stará práce. Je složen ze 2 dílů, přičemž vrchní díl je přinýtován ke spodnímu dílu. Rozměr erbu je přibližně 16x18 cm.
Po jeho získání jsme zhodnotili jeho stav, a jelikož na něm byly patrné znaky tzv. zelenky a hrozilo potenciální nebezpečí bodové koroze, rozhodli jsme se k jeho kompletnímu vyčistění a ošetření. Za použití odborných technik z oboru faleristiky a numismatiky se nám povedlo erb uvést do nádherného stavu. Je až s údivem, že přežil poněkud drsné podmínky umístění na vratech. Štěstím je, že mosaz je obecně odolná vůči atmosférickým vlivům. Ošetřený erb časem ještě získá svoji přirozenou patinu.
V současné době se snažíme o převzetí a rekonstrukci dalšího erbu Řádu německých rytířů. Věříme, že se nám podaří erb získat a učinit vše pro jeho záchranu a budeme moci se podělit o radost ohledně záchrany dalšího krásného historického předmětu.
Původní stav (foto od majitele) a aktuální stav - fotografie.20.8.2014

Německý řád: Pozvánka na investituru nových familiářů Německého řádu dne 27. 9. 2014
Více informací.19.8.2014

Město Slavkov u Brna: Navštivte podzemí zámku Slavkov - Austerlitz, které v létě láká na speciální prohlídky zaměřené na Řád německých rytířů. Ukrývají se zde základy dvou starších objektů - komendy Řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze 16. století. V zámku Slavkov U Brna - Austerlitz.14.8.2014

"Možnost soudu a žalob samozřejmě nadále platí, na tom se nic nezměnilo. Nejdříve si ale počkáme na konečné rozhodnutí. A poté budeme zřejmě postupovat společně s ostatními řády, kterých se to týká. Aby ten postup měl větší váhu" prozradil deníku Echo24.cz páter Metoděj Hofman, kněz na Bouzově a vikář Velmistra pro restituce u Německých rytířů. Více na Echo24.cz10.8.2014

V sobotu dne 9.srpna 2014 se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě konala pontifikální mše svatá, při které složil P. Norbert Hnátek OT své věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti do rukou J.E. velmistra Německého řádu Abt. Bruno Plattera OT.
Za hudebního doprovodu Církevní konzervatoře Německého řádu složil P. Norbert Hnátek OT slib do rukou velmistra na celý život a převzal kříž jako znamení Boží lásky a plášť jako znamení spravedlnosti a Boží ochrany. Po skončení mše svaté se sešli všichni hosté v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, kde bylo připraveno malé pohoštění.
Fotografie z celé akce k vidění Počet fotografií: 130.7.8.2014

Řádový hrad Bouzov - dnes na ČT1 v 15.05 hod. v pořadu: Kde bydlely princezny.
Na moravský hrad Německých rytířů za Jasněnkou a létajícím ševcem. Mnohé v něm lze vytknout, ale za zhlédnutí jistě stojí. Německý Řád činí kroky k navrácení hradu Bouzova a svého majetku, který mu morálně i historicky patří. Pořad najdete v archívu České televize.4.8.2014

Rytířské řády - historie a současnost.
Video z výstavy věnované čtyřem rytířským řádům: Řád Maltézských rytířů, Řád sv. Lazara, Řád Božího Hrobu, Řád německých rytířů.
Ta se konala 1.11.2013 - 23.2.2014 v Hodoníně. Pořad najdete v archívu České televize.29.7.2014

Stát nevydá lázně v Karlově Studánce Německému řádu, ten se bude soudit iDnes.cz10.7.2014

Velmistrovský dům rytířům nedali. Více na Denik.cz9.7.2014

Farnost Bouzov - Pouť ke svaté Máří Magdaleně, dne 20. července v 9:30 hod.4.7.2014

Velmistr Německého řádu Opat Dr. Bruno Platter, O.T. a Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě si Vás dovolují pozvat na pontifikální mši svatou, při které složí své věčné sliby P. Norbert Jan Maria Hnátek O.T.
Sobota 9. srpna 2014 od 11.00 hod. konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.29.6.2014

Formační setkání familiářů a kandidátů Německého řádu, které se konalo ve dnech 27. - 28. Června 2014
Počet fotografií: 100.26.6.2014

Nadace arcivévody Evžena Habsburského je jedno z děl familiářů Německého řádu - www.NadaceArcivevodyEvzena.cz21.6.2014

Farnost Bouzov - v neděli 15.6. 2014 se odpoledne konal Farní den.
Počet fotografií: 15.19.6.2014

Ve dnech 27. - 28. Června 2014 proběhne formační setkání familiářů a kandidátů Německého řádu. Filiální kostel Božského srdce Páně v Nových Sedlicích je vybaven oltářním nábytkem z bývalé Opavské Proboštské kaple sv. Alžběty a je vyroben mistrem Pühlerem, stolařem v Opavě, ručně datován 2/2 1888 foto.4.6.2014

Přidána historie bruntálského panského pivovaru Řádu německých rytířů.
Najdete ji v sekci Historie řádu.3.6.2014

Řádový kněz P. Norbert Hnátek OT oslavil 40 let svého života. Boží požehnání pro nadcházející roky. Fotografie k vidění na FB Německého řádu. Počet fotografií: 18.3.6.2014

V neděli 22.června proběhne na Bouzově Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Mše svatá začne v 9:30 hod. v kostele sv. Gotharda. Farnost Bouzov srdečně zve na tuto nevšední slavnost.2.6.2014

Pan Tomáš Petr Both dne 1. června, v pamětní den Německého řádu navštívil v Bruntále hrobku velmistrů.
Počet fotografií: 12.30.5.2014

Farnost bouzov - Noc kostelů 2014 ohlédnutí se.
Počet fotografií: 17.29.5.2014

Profesní kříž člena Německého řádu v našem inventáři.
Informace a fotografie.27.5.2014

Dnes se nám podařilo zachránit erb Evžena Habsburského. Nyní bude restaurován a odborně uložen. O jeho umístění bude rozhodnuto později. Nyní usilujeme o záchranu dalšího erbu Německého řádu.22.5.2014

Naše stanovisko a prohlášení k církevním restitucím a navrácení majetku Německému řádu.
Německý řád má historicky velmi dlouhou a obdivuhodnou minulost. Jako jeden z nejstarších řádů na světě zaujal již před mnoha lety naši pozornost a vzbudil v nás upřímný obdiv. Tento fakt nás přiměl k seznámení se s historií řádu.
Obdivujeme působení Německého řádu a jeho majetky, ale hlavně uznáváme jeho osobnosti z dob minulých (např. Velmistra řádu Evžena Habsburského), ale i z doby současné.
Přívlastek Německý neznamená Zlý ! Apelujeme proto na Český národ, aby se seznámil s Německým řádem. S jeho historií a jeho posláním.
Jestliže v současných letech probíhají restituce majetku církvím, pak je to Německý řád, který si navrácení majetku zaslouží. Jsme přesvědčeni, že bude přístupný každému, kdo miluje nádheru a historii.
Naše země Česká republika oplývá krásou a mnoha historickými a kulturními skvosty, které přicházejí obdivovat lidé z celého světa. Nechť se tato skutečnost ještě umocní tím, že Německému řádu bude vráceno vše, co mu historicky patří.22.5.2014

Řád německých rytířů: Máme dostatek důkazů, abychom Bouzov získali. Reportáž České televize.
Bouzov zůstává státu. Němečtí rytíři se budou o památku soudit. Více informací na iDnes.cz
Památkový ústav odmítl vydat hrad Bouzov v rámci církevních restitucí. Více informací na Novinky.cz20.5.2014

Ohlédnutí - mše svatá za velmistra Evžena 2014
V neděli dne 18. května byla sloužena na Bouzově slavnostní mše svatá za velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka, arcivévodu Evžena Habsburského. Mši svatou sloužili řádoví kněží působící v místní a v přilehlých farnostech P. Metoděj Hofman OT a P. Norbert Hnátek OT. Mše svaté se vedle hojného počtu věřícího lidu zúčastnili i zástupci familiářů Německého řádu. K slavnostní atmosféře nemalou měrou přispěl i místní chrámový sbor, za čož mu patří upřímné díky, Pán Bůh zaplať! Před závěrečným požehnáním ještě zástupkyně farnosti popřála Otci Norbertovi k narozeninám.
Letošní slavnost byla zpestřena autorským promítáním filmu Eugen z dílny pánů C. Štipla a P. Nenkovského, kteří laskavě souhlasili s pozváním, a za doprovodu zajímavého komentáře autora, provedli po mši svaté přímo v kostele promítání dokumentu. Dokument vznikal ještě v době nesvobody v roce 1988, kdy Řád a jeho velmistr Evžen byli uměle zahaleni rouškou mlčení, se snahou právě tuto roušku poodhalit a vnést tak světlo na osobu, která byla a je pro bouzovský region (a nejen pro něj) tak významná.
Po slavnosti následoval společný oběd řádové rodiny a pozvaných hostů. Při této příležitosti popřáli familiáři Otci Metodějovi s několikadenním zpožděním k jeho narozeninám :-)
Počet fotografií: 15.6.5.2014

Německý Řád - Noc kostelů. Více informací.14.5.2014

V pátek 16. května 2014 v 10 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělí velmistr Německého řádu J. E. Dr. Bruno Platter OT svátost biřmování studentům CKO. Na slavnosti se budou podílet svým hudebním účinkováním studenti CKO pod vedením pedagogů L. Kubenky a J. Šikuly. Po bohoslužbě bude následovat recepce a koncert pro pana velmistra.2.5.2014

Německý Řád - V těchto dnech zesnul v požehnaném věku 90-ti let dlouholetý a znamenitý kastelán na řádovém hradě Bouzově pan František Finsterle. Upřímnou soustrast pozůstalé rodině. Odpočinutí lehké dej mu Pane a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém Pokoji. Amen.
R.I.P.1.5.2014

1. května se slaví svátek sv. Josefa - tesaře. Svátek ustanovil papež v roce 1955, jeho cílem bylo obrátit pozornost k hlubšímu chápání smyslu lidské práce. Za vzor vybral právě sv. Josefa - prostého tesaře. Ač obyčejného zaměstnání, přesto byl pro svou věrnost shledán Bohem jako nejvhodnější, aby byl hlavou Svaté rodiny a staral se o Pannu Marii a Ježíše.28.4.2014

Najdete nás i na Facebooku.27.4.2014

Mše svatá za velmistra Evžena.
Familiáři Německého řádu a Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým Řádem si Vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu dne 18.5.2014 v 10:45 hod., ve farním kostele sv. Gotharda.24.4.2014

Mše svatá ke cti sv. Jiří.
Farnost Bouzov si Vás dovoluje pozvat na mši svatou, slouženou ke cti sv. Jiří, patrona Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě dne 24.dubna 2014 v 18:00 hod., ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově.21.3.2014

70 let oslavil Hochmeisters Dr. Bruno Platter, Boží požehnání pro nadcházející roky.21.3.2014

Láska Zeleného čtvrtku, víra Velkého pátku, naděje Bílé soboty a požehnanost Velikonoční neděle, ať Vás posílí a naplní klidem a důvěrou. Příjemné prožití velikonočních svátků.19.3.2014

Je ostudné, když do dnešních dnů je hrad Bouzov, Sovinec a další majetek Německého řádu stále držen v ,,jiných,, rukou. Jelikož byl hrad Bouzov a další majetek zabaven nacisty je i tato svévole posvěcená panem Benešem. Po roce 1948 se ve všem pokračovalo tehdejším režimem a po roce 1989 se opět vracíme k zabavení majetku nacisty. Jedná se o věci, které mají být vydány, pokud stát nezajistil právní ochranu majiteli nebo věci u kterých bylo započato řízení a které díky persekuci nemohlo být dokončeno. A to je právě případ Německého řádu. Aktuálně se celá věc točí i okolo právním nástupci Řádu.Více zpráv: archív webu.