† To je "Rubens" Řádu německých rytířů †

Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.brilliant halskreuz kreuz cross hochmeister kreuz großmeister grand master chivalric cross teutonic briliantový kříž velmistr řádu Řád německých rytířů Německý řád deutscher orden

Jako nedávno vyplavené dřevo je umělecké dílo, které lze považovat za "korunovační klenot" velmistrů Řádu německých rytířů - briliantový nákrční kříž z 18. století. Tento briliantový kříž velmistra byl považován za ztracený koncem třicátých let.


 Jakou křivolakou cestu kříž vykonal a kde se vyskytoval v posledních třech desetiletích, se snaží odhalit Ústřední archív Německého řádu ve Vídni.


Historie

 Tento mimořádný kříž byl kolem roku 1730 darem císaře Karla VI. (poslední zástupce starověké dynastie Habsburků v mužské linii) a to J. Exs. velmistru Řádu Franzi Ludwigu von Pfalz - Neuburg.
Císař, otec Marie Terezie, který neměl syny, hledal přijetí Pragmatické sankce, pomocí které mohou zdědit trůn Svaté říše římské i ženy. Tedy v posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského, v níž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské.
Velmistr Řádu jej měl aktivně podporovat v této věci. Z vděčnosti mu proto císař věnoval tento cenný, brilianty osázený kříž. Velmistr Franz Ludwig císařský dar později odkázal jeho nástupci ve funkci, J. Exs. velmistru Clemensi Augustovi von Bayern. Ten zahrnul kříž do tehdejší řádové pokladnice Řádu německých rytířů, umístěné v Mergentheimu. Drahocenné ocenění bylo v držení Řádu německých rytířů více než 200 let a stalo se jedním z tradičních symbolů důstojnosti velmistra.


Korunován jedním prstencem

 Část kříže tzv. coulant je zlatá ozdobná spona s brilianty, tedy zdobený prstenec s obrazem svatého Martina, patrona diecéze Mohuč. To bylo znamením modlitby přátelství mezi arcibiskupem a kurfiřtem v Mohuči s řádovými bailiviemi Frank a Alsasko - Burgundska. Kříž byl zavěšen na hedvábné nákrční stuze.


brilliant halskreuz kreuz cross hochmeister kreuz großmeister grand master chivalric cross teutonic briliantový kříž velmistr řádu Řád německých rytířů Německý řád

"Korunovační klenot" velmistrů Řádu německých rytířů - briliantový nákrční kříž z 18. století


Z diamantů skleněné kameny

 Po anšlusu dne 1. září 1938 nacionální socialisté rozpustili rakouskou balej Německého řádu. Řádová pokladnice byla konfiskována a předána vídeňskému umělecko - historickému muzeu. Nicméně, slavný briliantový kříž se do muzejní sbírky nedostal. Pak se tento kříž objevil znovu v blízkosti Vídně, ale jeho oslnivé brilianty byly nahrazeny skleněnými kameny. Ale kde zůstaly původní ? V nacistickém Německu ?
"To je něco, o čem lze těžko spekulovat a také, kde se to přesně stalo," říká kurátor řádové pokladnice.
Podle vyjádřený německého a rakouského tisku, byl zkonfiskovaný klenot u jednoho z předních pohlavárů nacistického Německa. Proč bylo nutné zakrýt jméno nacistického zloděje ? Po válce byly všechny sbírky vůdců nacionálních socialistů zabaveny, ale v nich nebyl tento velmistrovský kříž nalezen. Proto se zpochybňuje i platnost těchto předpokladů.
Spíše byl kříž ukraden některým z přítomných lidí při konfiskaci řádové pokladnice nebo zaměstnancem tehdejšího státního muzea.
Po roce 1945 byl briliantový kříž velmistra považován za ztracený.německý řád vs. npu - pamětní deska sídlo německého řádu ve vídni, majetkoprávní nároky, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Text pamětní desky na dnešním sídle Řádu ve Vídni:
1. září 1938 nacionální socialisté rozpustili rakouskou balej Německého řádu.
24. března 1947 vláda Rakouské republiky prohlásila likvidaci za nezákonnou a neplatnou.


Objev a současnost

 "Kříž se najednou objevil", říká kurátor pokladnice Německého řádu ve Vídni.
Je velkým potěšením představit takovou věc, něco jako je "Rubens" Řádu. V roce 2006 byl objeven na výstavě v Schallaburgu v Dolním Rakousku.
Byl zapůjčen ze soukromého majetku. Nový vlastník neměl ani tušení o jeho historické a duchovní hodnotě. Původní brilianty kříže nahradily skleněné padělky, ale tato skutečnost však nesnižuje hodnotu této relikvie pro Německý řád.
"Současný majitel získal kříž určitě v dobré víře", zdůrazňuje kurátor. "Je to divné, protože můžete jen spekulovat, ale kříž byl alespoň ušetřen drahých kovů např. v rukou nacistického stoupence, mohl být totiž roztaven na zlato".
Kdo byli vlastníci drahocenného kříže až do objevení, zůstává pod rouškou tajemství.
V listopadu 2007 byl kříž dán k dispozici Německému řádu, a dne 10. dubna tohoto roku byl tento velmistrovský symbol vystaven v hale řádové pokladnice ve Vídni.