† Josef Gruber Edler von Rehenburg, k. und k. Major d. R. †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz

Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob."Vzorný voják a držitel
ORDO TEUT. (ONICORUM) HUMANITATI - Německý řád lidskosti"


Josef Gruber Edler von Rehenburg, k. und k. Major d. R.,
narozen 2. března 1827 v Hradci Králové (Königgrätz), syn měšťana a tamní rodák sloužil u pěchoty a zúčastnil se bojů letech v 1849, 1859 a 1866.erb wappen Josef Gruber Edler von Rehenburg k. und k. Major d. R Hradec Králové Königgrätz Řád německých rytířů Německý řád

Erb Edler von RehenburgV roce 1879 byl za více jak třicetiletou vzornou vojenskou službu povýšen do rakouského šlechtického stavu s predikátem "šlechtic z Rehenburgu" a erbem. Udělení J. V. C. a K. Josefem proběhlo dne 28. listopadu 1879 (zápis dekret 11. listopadu 1879).
V té době v hodnosti kapitána (Hauptmann) 1. třídy 32. pěšího pluku (Zeměbranecký pěší pluk č. 32 / Landwehrinfanterieregiment Nr. 32).

Od 1. 11. 1888 až do penzionování byl zástupce velitele vojenské invalidovny v Trnavě. Do výslužby odešel v roce 1890 a žil ve Vídni IX., Lichtensteinstrasse 147, v létě Rodaun, Martingasse 4.

Udělena mu byla tato vyznamenání:
Mariánský kříž Řádu německých rytířů (udělen v roce 1901), rytířský kříž Řádu Františka Josefa, Vojenský záslužný kříž (udělen v roce 1868), Válečná medaile 1873, Jubilejní pamětní medaile 1898, Vojenský služební odznak 3. třídy pro důstojníky za 25 odsloužených let.

Jeho syn Rudolf Ignaz Paul ARTUR Gruber von Rehenburg, k. und k. Major byl rovněž držitelem Mariánského kříže Řádu německých rytířů s pořadovým číslem udělení: 3695.

Josef Gruber Edler von Rehenburg zemřel 21. ledna 1909 ve Vídni ve věku 82 let a je pochován ve Friedhof Rodaun (hřbitov Rodaun je hřbitov ve 23. vídeňském obvodu Liesing).
† R. i. P. †hrob grab Josef Gruber Edler von Rehenburg k. und k. Major d. R Hradec Králové Königgrätz Řád německých rytířů Německý řád

Hrob Edler von RehenburgMísto narození:
Narozen 2. března 1827 v Hradci Králové (Königgrätz) v domě čp. 86. Jedná se o původně renesanční dům z poloviny 16. století. V roce 1827 jej vlastnil Jan Gruber st., který zde provozoval hostinec U Zeleného stromu. Nejspíše se jedná o kmotra Josefa Grubera, tedy příbuzného.
Dnes je v přízemí domu pizzerie.

Popis erbu:
štít dělený, v dolní červené polovině na zelené půdě stříbrná pevnost s mostem přes příkop, v horní stříbrné přírodní srnec z ní vystupující, klenotem je vpravo otočená turnajská přilba s korunou a z ní vyrůstající vpravo otočený stříbrný dvouocasý lev držící v pravé tlapě holý meč na zlaté rukojeti, po stranách bohatá přikryvadla červená a stříbrná

Jeho potomstvo žilo/je v Rakousku a Německu.

První manželka:
Klementine Gruber von Rehenburg (z rodu Aurnhammer von Aurnstein), dcera generálmajora Paula Aurnhammer von Aurnstein (* 9. prosince 1789; † 18. ledna 1963),
také jako: Clementine Vieoletta Gruber Von Rehenburg (geb. Aurnhammer Zu Aurnstein)
Narozena: 29. ledna 1829, Piacenza, Province of Piacenza, Emilia-Romagna, Itálie
Zemřela: N/A
Matka jejich syna.

Sňatek: 13. března 1863
Místo: Venice, Metropolitan City of Venice, Veneto, Itálie

Druhá manželka:
Anna Caroline Gruber Eddle von Rehenburg
ovdovělá Kreppel, roz. Mičkl
Narozena: N/A
Zemřela 24. srpna 1913 ve věku 82 let.

Syn:
Rudolf Ignaz Paul ARTUR Gruber von Rehenburg
také jako: Josef Gruber Edler Zu Rehenburg
Narozen: 10. února 1866, Szeged, Maďarsko
Zemřel: 1943

- nadporučík 17. pěší pluk
(Pěší pluk "Ritter von Milde" č. 17 / Krainerisches Infanterieregiment "Ritter von Milde" Nr. 17),
- kapitán 1. tř. 13. pěší pluk
(Zeměbranecký pěší pluk č. 13 Olomouc / Landwehrinfanterieregiment Nr. 13 Olmütz)
- kapitán 1. tř. 54. pěší pluk (Pěší pluk č. 54 Olomouc / Infanterieregiment "Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg" Nr. 54 Olmütz)

Otec:
Josef Gruber
Narozen: mezi 1762 a 1822
Zemřel: 1834

Matka:
Anna Gruber (Kapaun)
Narozena: mezi 1762 a 1822
Zemřela: 4. března 1827, Hradec Králové (Königgrätz)

Další příbuzní:
Rudolf Ignarz Gruber Von Rehenburg
Narozen: N/A
Zemřel: N/A

Paul Gruber Von Rehenburg
Narozen: N/A
Zemřel: N/A


marianerkreuz marianer kreuz dekret kříž grab Josef Gruber Edler von Rehenburg k. und k. Major d. R Hradec Králové Königgrätz Řád německých rytířů Německý řád adelsdiplom dekret šlechtický stav grab Josef Gruber Edler von Rehenburg k. und k. Major d. R Hradec Králové Königgrätz Řád německých rytířů Německý řád

Udělovací dekret Mariánského kříže rok 1901 / Udělení šlechtického stavu J. V. C. a K. Josefem rok 1879Poděkování a zdroje: Iver, vlastní, www