† Literatura k Řádu německých rytířů - Německému řádu †

Níže uvádíme seznam literatury k Řádu německých rytířů - Německému řádu:


Němečtí rytíři: Malý úvod do historie Německého řádu
Autor: Petr Adam
Rok vydání: 1998
Nakladatelství: Trinitas
ISBN: 80-86036-08-1


Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Autor: Petr Adam
Rok vydání: 2005
Počet stran: 127
Nakladatelství: Libri
ISBN: 80-7277-283-X


Arcivévoda Evžen Habsburský
Editor: Robert Rác
Rok vydání: 2005
Počet stran: 185
Nakladatelství: Esmedia
ISBN: 80-903621-0-9


Teutonští rytíři I.
Autor: František Kuník, Wolfgang Schwangen
Rok vydání: 2012
Počet stran: 136
Nakladatelství: CeskyCestovatel.cz
ISBN: 978-80-87657-02-7


Teutonští rytíři II.: Od Malborku po Grunwald 1309 - 1410
Autor: František Kuník, Wolfgang Schwangen
Rok vydání: 2010
Počet stran: 144
Nakladatelství: CeskyCestovatel.cz
ISBN: 978-80-904400-1-2


Němečtí rytíři v Českých zemích
Autor: Libor Jan, František Skřivánek
Rok vydání: 1997
Počet stran: 127
Nakladatelství: Synergon
ISBN: 80-902448-2-3


Jeruzalémští bratři - Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
Autor: Pavel Tollner
Rok vydání: 1998
Počet stran: 28
Nakladatelství: Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Opava
ISBN: N/A


Bratři špitálu Panny Marie v českých zemích 1204-1411
Autor: Libor Jan
Rok vydání: 1995
Počet stran: 47
Nakladatelství: Sursum
ISBN: 80-857991-6-2


Řád německých rytířů
Autor: Henry Bogdan
Rok vydání: 2009
Počet stran: 180
Nakladatelství: Garamond
ISBN: 978-80-7407-063-1


Grunwald/Tannenberg 1410 - Osudná porážka Řádu německých rytířů
Autor: Stephen Turnbull
Rok vydání: 2008
Počet stran: 254
Nakladatelství: Grada
ISBN: 78-80-247-2376-1


Hrady řádu Německých rytířů (Cihlové hrady v Prusku 1230-1466)
Autor: Stephen Turnbull
Rok vydání: 2008
Počet stran: 64
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2369-3


Hrady řádu Německých rytířů (Kamenné hrady v Lotyšsku a Estonsku 1185-1560)
Autor: Stephen Turnbull
Rok vydání: 2008
Počet stran: 64
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3412-5


Křižácké hrady ve svaté zemi 1097–1192
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2007
Počet stran: 64
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-1891-0


Křižácké hrady ve svaté zemi 1192-1302
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2009
Počet stran: 64
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2874-2


Řád německých rytířů 1190-1561
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2009
Počet stran: 62
Nakladatelství: Computer Press
ISBN: 978-80-251-2581-6


První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2009
Počet stran: 96
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-1896-5


Druhá křížová výprava 1148: Pohroma před branami Damašku
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2010
Počet stran: 96
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3413-2


Třetí křížová výprava 1191: Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2008
Počet stran: 96
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2382-2


Dorota z Montau: Mystička a patronka řádu Německých rytířů
Autor: David Nicolle
Rok vydání: 2010
Počet stran: 84
Nakladatelství: Refugium Velehrad-Roma
ISBN: 978-80-7412-062-6


Křižáci
Autor: Henryk Sienkiewicz
Rok vydání: 1977
Počet stran: 726
Nakladatelství: Odeon
ISBN: 01-001-77


Křižáci 2
Autor: Henryk Sienkiewicz
Rok vydání: 2001
Počet stran: 356
Nakladatelství: Blok
ISBN: 80-7268-119-2


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství
Autor: Radek Fukala
Rok vydání: 2011
Počet stran: 248
Nakladatelství: Epocha
ISBN: 978-80-7425-114-6


Historie zámku Bruntál
Autor: Václav Štěpán
Rok vydání: 1998
Počet stran: 67
Nakladatelství: Bruntál, Muzeum v Bruntále
ISBN: 80-238-3266-2


Katalog erbů Řádu německých rytířů ve sbírkách Muzea v Bruntále
Autor: Karel Müller
Rok vydání: 2010
Počet stran: 71
Nakladatelství: Bruntál, Muzeum v Bruntále
ISBN: 978-80-87038-15-4


Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta
Autor: Ansbert
Rok vydání: 2003
Počet stran: 152
Nakladatelství: Knihovna Jana Drdy
ISBN: 80-86240-67-3