† Intronizační medaile velmistra Řád německých rytířů †

20. 12. 2014

Dalším přírůstkem v naší sbírce je intronizační medaile velmistra Řádu německých rytířů Viléma Rakousko-Těšínského (1827-1894).
Intronizován byl 25. července 1863. K této příležitosti byla zhotovena medaile ve vídeňské mincovně od medailéra K. Radnitzkého.
Medaile byla vydána ve dvojím provedení: bronz a stříbro.
Avers: uprostřed medaile je portrét Viléma Rakousko-Těšínského velmistra Řádu německých rytířů v uniformě a řádovém plášti s křížem.
Na větším opisu text:
GVILIELMVSD D.G.ARCH.AVST.SVPR.ORD.TEVT.MAG
na menším opisu pak text:
INTHR.25 IVNII 1863, který dále pokračuje PROF.12 NOV.1846
Revers: uprostřed medaile je patron řádu sv. Jiří s drakem na opisu text:
TEVTONICA FIDE ET VIRTVTE
Rozměr cca. 56.1 mm, váha cca. 77.5 g.
Foto: původní stav před kompletním vyčistění a ošetření. Počet fotografií: 2.


intronizační medaile velmistra řádu německých rytířů viléma rakousko-těšínského (1827-1894)

Intronizační medaile velmistra Řádu německých rytířů
Viléma Rakousko-Těšínského (1827-1894)Zpět na více zpráv.