† 60. let od úmrtí Arcivévody Evžena Habsburského †

30. 12. 2014

Dnes si připomínáme 60. let od úmrtí Arcivévody Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů.
Arcivévoda Evžen Habsburský svojí činností byl přínosem pro Německý řád a ovlivnil část jeho historie. Narodil se 21. května 1863 v Židlochovicích na Moravě. Po studiích začal službu v armádě.
Řádový slib složil 11. ledna 1887, velmistrem a německým mistrem se stal 19. ledna 1894, intronizován pak byl 19. listopadu 1894. Jeho velkým počinem byla kompletní obnova hradu Bouzova, kterou i financoval. Byl i významným sběratelem a obohatil tak sbírky hradu Bouzova a zámku v Bruntále. Tudíž pokud pomineme řádové heslo: "Léčit a pomáhat" a jeho další zásluhy, měl velký přínos i jako zachránce památek.
Okolnostmi abdikoval roku 1923 ve prospěch řádu - "Raději prospívat, než stát v čele". Arcivévoda Evžen, poslední šlechtic a profesní rytíř v čele řádu zemřel 30. prosince 1954 v Meranu, obklopen řádovými bratry a sestrami. Pohřben byl dne 6. ledna 1955 v Insbrucku v katedrále sv. Jakuba vedle prvního habsburského velmistra řádu Maxmiliána III (1558-1618).
Počet fotografií: 8.
Fotografie: Wikipedie, soukromá sbírka, FB Archduke Eugen of Austria, Arcivévoda Evžen Habsburský (R. Rác Fam. OT)


arcivévoda evžen habsburský 58. velmistr řádu německých rytířů

Arcivévoda Evžen Habsburský
58. velmistr Řádu německých rytířůZpět na více zpráv.