† Řádový hrad Malbork v dokumentu BBC odvysílá České televize †

1. 1. 2015

Pořad bude vysílán 2. 1. 2015 v 11:30 na ČT2 a repríza 4. 1. 2015 ve 23:50 na ČT2 (45 minut - rok výroby: 2011). Informace o pořadu České televize.
Hrad Malbork (Marienburg) je největší goticko-středověkou a cihlovou stavbou tohoto druhu na světě. Je postaven z několika miliónů červených cihel, pouze v kritických obranných místech je zesílen žulou. V některých zdrojích se uvádí až deset milionů cihel. Zaujímá plochu více než 250 000 m². Hrad se nachází v Polsku, necelých 60 km od Gdaňsku na břehu řeky Nogat. Jeho stavba začala roku 1274. Malbork byl původně opevněným klášterem. Poté co se sem v roce 1309 přestěhovalo sídlo velmistra Řádu německých rytířů, došlo k jeho rozšíření a přestavbu na opevněný hrad. Největšího rozkvětu dosáhl za působení velmistra řádu Winricha von Kniprode (1351-1382). Rozdělen je do tří částí: dolní - podzámčí, střední a horní hrad. Hrad lemují mohutné hradby, velký vodní příkop a obranné věže včetně zbrojnice. Malbork nebyl nikdy dobit, ale byl silně poškozen za druhé světové války, kdy byla téměř polovina jeho staveb zničena. Rekonstrukce probíhá postupně do dnešních dní. V roce 1997 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a v současné době plní funkci muzea. Prohlídka trvá 3 - 4 hodiny a výklad je většinou pouze v polštině.
Do budoucna se můžete těšit na kompletní historii a zajímavosti tohoto hradu, včetně dobových fotografií, které jsou součástí naší sbírky.


hrad castle burg řádový hrad malbork (marienburg) řád německých rytířů německý řád

Řádový hrad Malbork (Marienburg)Zpět na více zpráv.