† Mariánský kříž Řádu německých rytířů - verze pro ženy †

26. 1. 2015

Dne 26. března 1871 byl zřízen řádovým velmistrem Wilhelmem Rakouským institut Mariánů na podporu humanitárních aktivit řádu, zejména pro nemocné, raněné a potřebné. To řádu umožnilo rozvoj řádových nemocnic a sanitní služby, což v letech první světové války zachránilo život tisícům vojáků.

Kříž II. třídy, verze pro ženy (nošen na stuze ve tvaru motýlka).
Získali jsme do našeho inventáře. Počet fotografií: 1.
V současné době jednáme o získání udělovacího dekretu.

Historie Mariánského kříže Řádu německých rytířů.


mariánský kříž řádu německých rytířů II. třídy verze pro ženy

Mariánský kříž Řádu německých rytířů, II. třídy, verze pro ženy.Zpět na více zpráv.