† Řád německých rytířů - dnešní Německý řád a propaganda †

15. 2. 2015

Řád německých rytířů - dnešní Německý řád a vyobrazení rytíře řádu, bylo často zneužíváno k různým propagandistickým účelům. Až politické změny po roce 1989 vedly k odklonu od používání symboliky řádu pro současné politické cíle.
Historie řádového hradu Malbork včetně cca. 1000 fotografií: str. 12 Propaganda.řádový hrad malbork marienburg - ex luto marienburg propaganda

Řádový hrad Malbork (Marienburg) - "Ex Luto Marienburg" str. 12 PropagandaZpět na více zpráv.