† Rozšířili jsme naši sbírku o náprsní kříž †

5. 3. 2015

Náprsní kříž. Uprostřed je čestný štít s černou orlicí ve zlatém poli (orlice symbolizuje úzký vztah řádu k císaři Fridrichu II.). Z něho vedou do jednotlivých ramen zlatá břevna (udělená řádu ve Svaté zemi králem Jeruzalémským), které jsou zakončeny zlatými liliemi (na paměť krále Francie sv. Ludvíka IX. z Valois - ochránce víry, který byl roku 1298 pro svůj příkladný život plný odříkání svatořečen). Na reversu je opatřen upínací jehlicí.
Získali jsme do našeho inventáře.

Počet fotografií: 1.náprsní kříž velmistr řád německých rytířů deutscher orden teutonic

Náprsní křížZpět na více zpráv.