† Návštěva zástupců řádu ve Svaté zemi †

12. 3. 2015

Zástupci řádu navštívili staré město Akkon, kde byl řád založen před více než 825 lety. Za fotografie děkujeme Alexu Riedlovi, OT. Tento rok je pro Německý řád jubilejní:
825 let založení Řádu německých rytířů
50 let založení Institutu familiářů Německého řádu
60 let od úmrtí velmistra řádu Evžena Habsburského
Více také na: www.jubileum2015.cz

Počet fotografií: 3.Aktualizováno 14. 3. 2015
Další fotografie z cesty ve Svaté zemi. Navštívení Nazaretu a sloužení mše svaté v bazilice Navštívení Panny Marie, noční výhled z hory Karmel na přístavní město Haifa, výlet ke zřícenině řádového hradu Montfort - první sídlo velmistra řádu. Hrad Monfort se nachází v severní Galileji. Byl vybudován na jednom ze skalnatých hřebenů, tedy místě, které se dalo snadno bránit. Opevnění Monfortu je datováno do 13. století. Hrad sloužil jako hlavní sídlo Řádu německých rytířů.
Za fotografie děkujeme Alexu Riedlovi, OT

Počet fotografií: 10.Aktualizováno 20. 3. 2015
Další fotografie z cesty zástupců Německého řádu ve Svaté zemi. Ta byla zakončena mší svatou v klášteře Latrun. Fotografie postupně:
Kaple primátu sv. Petra, která se nachází na severozápadním břehu Galilejského moře, hned vedle břehu jezera; S bratry na hoře Blahoslavenství; Projížďka lodí na Galilejském moři; Krásný vodopád Sedm pramenů v regionu Galileje; Mapa a vyznačená cesta po Svaté zemi; Bohoslužba v německém Benediktinském převorství v Tabgah (kostel Rozmnožení chleba); Křestní místo na řece Jordan; Kostel Všech národů a bazilika Utrpení stojí hned vedle Getsemanské zahrady, kde se před svým zatčením modlil Ježíš Kristus; Bývalý špitál německého domu Panny Marie v Jeruzalémě; Mše v kostele Božího Hrobu; Ráno mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie; Prohlídka chrámu Narození Páně v Betlémě, který je postavený nad místem narození Ježíše Nazaretského a Mléčné jeskyně, kde se ukryla svatá rodina. Podle legendy tam Panně Marii ukáplo mateřské mléko a zbarvilo skálu doběla - odtud pochází název této jeskyně. Tato jeskyně je posvátným místem, kam se lidé chodí modlit za své narozené i nenarozené potomky a ženy zde prosí za vyléčení neplodnosti či jiné problémy spojené s mateřstvím. Stěny jedné z místností jsou pokryty dopisy a fotografiemi dětí od lidí z celého světa; Poslední mše v novověkém klášteře Latrun patřícímu řádu Trapistů.
Za fotografie děkujeme Alexu Riedlovi, OT

Počet fotografií: 30.výhled na přístav a maják starého města akkonu 825 německého řádu deutscher orden

Výhled na přístav a maják starého města Akkonu, kde byl řád založen před více než 825 letyZpět na více zpráv.