† Slavnost 825 let založení řádu - mše svatá Bouzov †

27. 5. 2015

Řád bratří špitálního domu Panny Marie Jeruzalémské - Německý řád - Řád německých rytířů, oslavuje v letošním roce několik významných výročí - 825 let založení řádu, 50 let založení institutu familiářů a 60 let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, posledního velmistra - rytíře Řádu německých rytířů.
Při příležitosti těchto výročí se v sobotu 23. května 2015 na Bouzově, ve farním kostele svatého Gotharda, konala slavnostní mše svatá.
Před desátou hodinou se u Obecního úřadu seřadil liturgický průvod všech přítomných členů Řádu německých rytířů, členů Maltézských rytířů, kněží Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, diecézních kněží a všech dalších hostů a přisluhujících. Mši svatou, která po vstupu liturgického průvodu do kostela, započala něco málo po desáté hodině, celebroval J. E. velmistr Německého řádu Abt. Dr. Bruno Platter OT, spolu s ním pak vikář velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT, farář bouzovské farnosti, která je inkorporovaná Německým řádem, dále J. E. velmistr Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr. a jáhni Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD z Královehradecké diecese a Karl Udo Pemsl OT z německého Frankfurtu.
Hudbu a zpěvy, kterými byla celá slavnost doprovázena, zajistili pedagogové a žáci Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.
Po závěrečném požehnání, při odchodu z kostela, čekalo na všechny zúčastněné sladké překvapení v podobě malých koláčků a drobných zákusků. Během družné debaty zasadili před místní farou J. E. Velmistr Dr. Bruno Platter OT, vikář P. Mgr. Metoděj Hofman OT a Balleimeister Robert Rác Fam. OT, památný strom.
Všichni přítomní hosté se potom zúčastnili v radničním sále malého pohoštění.
Celou sobotní slavnost ukončila ve tři hodiny odpoledne vernisáž výstavy, která byla instalovaná při příležitosti všech letošních výročí Řádu německých rytířů.

Fotogalerie ze slavnosti - počet fotografií: 106.

Video ze sázení pamětního stromu.

Video - liturgický průvod.

Informace na stránkách Německého řádu.

Zdroj: Tomáš Petr Both Fam. OT, Německý řád, P. Jakub Jirovec, OT


Slavnost 825 let založení Německého řádu, Řádu německých rytířů - mše svatá Bouzov

Slavnost 825 let založení řádu - mše svatá BouzovZpět na více zpráv.