† 4. pěší pluk Hoch und Deutschmeister a 1866 †

17. 6. 2015

Dnes jsme za nádherného počasí navštívili monumentální figurální pomník rakouského 4. pěšího pluku Hoch und Deutschmeister - brigády generálmajora von Rosenzweig (pěší pluk č. 4 a 55, prapor polních myslivců č. 17 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. VIII) od VI. armádního sboru. Pluk tvrdě bojoval o ves Rozběřice, kterou spolu s 18. mysliveckým praporem dobyl a zatlačil přitom oddíly 2. pruského královského gardového pluku hraběte von Waldersee až k Chlumu.
Pomník nechal zbudovat jeho C. a K. výsost, arcivévoda a velmistr Řádu německých rytířů Evžen Habsburský. Na skále z červené litické žuly stojí sousoší vojína podpírajícího raněného důstojníka z mědi. Návrh od sochaře Gustava von Lichtenberga. Vpředu je kovový kříž a na čtyřech stranách nápisní desky. Pátá černá deska je v zadní části pomníku. Sousoší z tepané mědi vyrobila firma Alexandra Nehra z Vídně. Kamenické práce provedl sochař Fr. Slanec. Památka věnovaná plukem byla odhalena 7. 9. 1902. V roce 2007 - 2009 pak proběhla jeho rekonstrukce.

Nápisy:
† Památce za císaře a vlast dne 3. července 1866 padlých osmi důstojníků a 296 mužů c. k. pěšího pluku č. 4
† Dem ehrenden Andenken der am 3. Juli 1866 für Kaiser und Vaterland gefallenen acht Offiziere und 296 Mann des k. k. Inf. - Regiments Hoch und Deutschmeister No. 4.

† Zřízeno dne 7. září 1902 péčí Komitétu pro postavení vojenského pomníku pod vysokým protektorátem jeho C. a K. výsosti, arcivévody Eugena.
† Errichtet von dem Unterm h Protektorate Sr k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Eugen stehenden Deutschmaister Krieger Denkmal – Comitee. 7. September 1902

Deska se jmény členů Komitétu pro postavení vojenského pomníku.

Pozemek pro tento pomník věnovala Obec Rozběřice.
Das Denkmal Grundstück vurde von der Gemeinde Rozběřic gewidmet.

Poté jsme navštívili i Muzeum války 1866, kde je vystaven originální kříž rakouského 4. pěšího pluku Hoch und Deutschmeister a další sbírky. Hoch und Deutschmeister je úzce napojen na Řád německých rytířů následně Německý řád. V roce 1695 byl v rámci c. k. armády zřízen zvláštní velmistrovský pluk Hoch und Deutschmeister, později stejnojmenný vídeňský domácí pěší pluk číslo 4. Tento slavný regiment, jehož vojáci směli nosit stylizovaný odznak řádu a jehož důstojníci byli zpravidla řádovými rytíři, se aktivně zúčastnil většiny válek vedených monarchií až do roku 1918. Více o tomto slavném pluku najdete také v našem článku:
† Historie a dekorace 4. pluku Deutschmeistrů †

Muzeum války 1866 v minulosti obsahovalo rozsáhlé expozice, které jsou po jeho kompletní rekonstrukci uloženy v depozitu Muzea východních Čech v Hradci Králové z důvodu bezpečnosti. Náklady na bezpečnostní vitríny a zabezpečení exponátů jsou totiž velmi nákladné.
Bitva u Hradce Králové, která se odehrála v roce 1866, už příští rok oslaví výročí. Od střetu pruské a rakouské armády uplyne rovných 150 let. Jubilejní oslavy výročí bitvy u Chlumu budou velkolepé. Každoroční připomínka výročí bitvy u Hradce Králové je největší událostí svého druhu v Královéhradeckém kraji a jednou z největších v celé republice. Podepsáno již bylo Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí. V případě 150. výročí těchto historických událostí se očekává skutečně enormní zájem veřejnosti, a to nejen české, ale i zahraniční. Z celého světa budou pozvaní nejvyšší představitelé tehdejších soupeřů, tedy Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Itálie a České republiky. Zájem o účast mají představitelé mezinárodní šlechty, jejichž příbuzní u Hradce Králové padli a také vysocí církevní představitelé. Celé akce by se mělo účastnit 800 vojáků a celkové náklady se budou pohybovat v řádech milionů.
"V těsném sousedství našeho města se odehrála největší polní bitva na území českých zemí, která byla spojená s masakrem a obrovským utrpením lidí. Právě tato bitva v rámci prusko - rakouské války ovlivnila následný vývoj i v celé Evropě. O to více si musíme toto výročí připomínat a dělat vše pro to, aby se podobné věci už nikdy v budoucnu nestaly".
Zdroj: obec Rozběřice, Muzeum války 1866, denik.cz, CEVH MO ČR

Fotogalerie 4. pěší pluk Hoch und Deutschmeister a 1866 - počet fotografií: 45.k. u. k. regiments kříž rakouský 4. pěší pluk Hoch und Deutschmeister, Řád německých rytířů, Německý řád

Kříž rakouského 4. pěšího pluku Hoch und DeutschmeisterZpět na více zpráv.