† Dr. Konrad Adenauer - 12. čestný rytíř Německého řádu †

15. 7. 2015

Konrád Adenauer (* 5. 1. 1876; † 19. 4. 1967) - nejslavnější západoněmecký kancléř po roce 1945, nejvýznamnější německý politik 20. století a zakladatel Křesťanskodemokratické unie.
Dr. Konradu Adenauerovi byl výnosem velmistra Německého řádu 21. února 1957 udělen titul čestného rytíře:
"My, P. Marian Tumler, velmistr Německého řádu, uděluji Jeho Excelenci Dr. Konradu Adenauerovi, kancléři Spolkové republiky Německo, s vědomím jeho maximální zásluhy pro křesťanské západní - země tento řád, čest a právo jednoho čestného rytíře Německého řádu; požehnání Všemohoucího doprovázej Jeho Excelenci, Pana německého kancléře."
Dr. P. Marian Tumler, velmistr; Řím, 21. února 1957


Dr. Konrad Adenauer byl dekorován dne 10. 3. 1958 v bazilice svatého Ondřeje v jeho rodném Kolíně nad Rýnem jako 12. čestný rytíř.
Video - Konrad Adenauer, 10. 3. 1958 bazilika svatého Ondřeje v jeho rodném Kolíně nad Rýnem - 12. čestný rytíř Německého řádu: Počet videí: 1.
(Čestní rytíři – civilisté nosí stejný plášť jako familiáři, ale barvy bílé. Dále se liší tvarem kříže náhrdelní dekorace, který je větší než u familiářů. Je s převýšením a ozdobený rytířskou přilbicí se spuštěným hledím. Závěsný kroužek je třikrát hadovitě vinutý a zdoben rýhováním a pery. Nošen je na řádové černé stuze šíře 25 mm. Čestní rytíři si kladou před jméno E. R.)

Německá provincie Řádu byla obnovena po roce 1945. Krom Frankfurtu, který byl pod rakouským patronátem, zde Řád nebyl majetkově přítomen od roku 1809. Dochází zde k rozvoji za nevšedního úsilí bratří a sester, z nichž podstatná část pocházela z likvidačního odsunu z Československa. Velké podpory se jim dostalo později od řádových familiářů. Vzniká zde největší Řádové dílo - Dům Konráda Adenaura v Kolíně nad Rýnem (Deutschordens - Wohnstift Konrad Adenauer). Komplex uvedený do provozu v roce 1976 funguje převážně jako domov pro seniory.

V polské a další propagandě a to zejména v padesátých a šedesátých letech, byl Řád prezentován jako agresivní, germánský rytíř a byl používán jako varování západoněmeckého revizionismu. Udělení titulu čestného rytíře kancléři Spolkové republiky Německo Konradu Adenauerovi, v roce 1957, bylo polskou propagandou prezentováno jako vědomí na dávnou minulost. V polském tisku byla zveřejněna fotografie německého kancléře v bílém plášti s černým křížem. Propaganda také poukázala na skutečnost, že Spolková republika Německo neuznala západní hranici Polska na Odře a Nise (1970 - 1972). Až změny v roce 1989 způsobily odklon od používání symboliky Řádu k politickým účelům. Řád překonal všechny tyto křivdy a nepravosti a "špatný příběh" Řádu německých rytířů se tak proto pomalu stává minulostí.
Více také † Řádový hrad Malbork (Marienburg) † "Ex Luto Marienburg" - Propaganda


Počet fotografií: 9.

Dr. Konrad Adenauer, 10. 3. 1958, řád německých rytířů, německý řád, deutscher orden, teutonic

Dr. Konrad Adenauer, 10. 3. 1958 bazilika svatého OndřejeZpět na více zpráv.