† Řádový hrad Malbork v dokumentu BBC odvysílá České televize †

21. 7. 2015

Pořad bude vysílán 26. 7. 2015 v 15:40 na ČT2 a reprízy 30. 7. 2015 v 9:45 a 31. 7. 2015 v 15:50 vždy na ČT2 (45 minut - rok výroby: 2011). Informace o pořadu České televize.
Nedávno jsme si připomněli 605 let od bitvy u Grunwaldu, po které došlo k obléhaní hradu Malborku. Právě tato hradní pevnost a sídlo velmistrů řádu je největší goticko - středověkou a cihlovou stavbou tohoto druhu na světě a chloubou Řádu Špitálu Nejsvětější Panny Marie Domu Německého v Jeruzalémě. Hlavní výstavba hradu trvala více jak 100 let. Zaujímá plochu více než 250 000 m². Je postaven z několika miliónů červených cihel, pouze v kritických obranných místech je zesílen žulou. Hrad se nachází v Polsku, necelých 60 km od Gdaňsku na břehu řeky Nogat. Jeho stavba začala roku 1274. Malbork byl původně opevněným klášterem. Poté co se sem v roce 1309 přemístilo sídlo velmistra Řádu německých rytířů, došlo k jeho rozšíření a přestavbu na opevněný hrad. Největšího rozkvětu dosáhl za působení velmistra řádu Winricha von Kniprode (1351 - 1382). Rozdělen je do tří částí: dolní - podzámčí, střední a horní hrad. Hrad lemují mohutné hradby, velký vodní příkop a obranné věže. Malbork nebyl nikdy dobit, ale byl silně poškozen za druhé světové války, kdy byla téměř polovina jeho staveb zničena. Rekonstrukce probíhá postupně do dnešních dní. V roce 1997 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a v současné době plní funkci muzea.
Více také v sekci historie - řádový hrad Malbork včetně cca. 1000 fotografií: "Ex Luto Marienburg".


hrad castle burg řádový hrad malbork marienburg, Řád německých rytířů, Německý řád

Řádový hrad Malbork (Marienburg)Zpět na více zpráv.