† Slavnostní mše svatá, svátek Nanebevzetí Panny Marie †

16. 8. 2015

Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem -
Řád bratří špitálního domu Panny Marie v Jeruzalémě -
Řád německých rytířů -
Německý řád - přijal milé pozvání důstojného pána P. Jacka Domaňského, faráře v Sudicích, který je zároveň duchovním správcem ve farnosti Třebom. V této obci dříve žilo okolo 1100 obyvatel a do roku 1863 patřila tato farnost Řádu německých rytířů. Ti zde mezi lety 1781 až 1785 postavili kostel, který zasvětili jednomu ze svých hlavních patronů, svatému Jiří. V sobotu 15. srpna 2015 v 10,00 hodin, při příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, byla sloužena v tomto "řádovém" kostele slavnostní mše svatá. Celebroval pan farář P. Jacek Domaňski, za Německý řád koncelebroval P. Mgr. Th.Lic. Norbert Jan Maria Hnátek OT. Účastni byli, kromě místních a přespolních farníků a hostů, též familiáři Německého řádu, kteří po skončení mše svaté, rozdali všem přítomným, jako upomínku, řádový obrázek.
Text a foto: Tomáš Petr Both, Fam. OT
Farníkům farnosti Třebom se omlouvám, že jejich farnost byla omylem začleněna do farnosti Sudice.

Fotogalerie Slavnostní mše svatá, svátek Nanebevzetí Panny Marie - počet fotografií: 28.Slavnostní mše svatá, svátek Nanebevzetí Panny Marie, Řád německých rytířů, Německý řád

Slavnostní mše svatá, svátek Nanebevzetí Panny MarieZpět na více zpráv.