† Patrocinium farního kostela Nanebevzetí Panny Marie †

17. 8. 2015

Římskokatolická farnost Bruntál a Česká provincie OT (Ordo Teutonicus) oslavila v neděli 16. srpna 2015 v devět hodin, oslavnou mší svatou, patrocinium svého farního kostela.
Statutár Německého řádu, P. Dariusz Cecerski OT, celebroval ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, za přítomnosti familiářů Německého řádu a hojného počtu farníků a dalších hostů, slavnostní mši svatou, kterou ukončilo slavné Te Deum a svátostné požehnání.
Po mši svaté bylo v prostorách fary a na farní zahradě, pro všechny přítomné, připraveno malé pohoštění.
Foto a text: Tomáš Petr Both, Fam OT

Fotogalerie Patrocinium farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále - počet fotografií: 32.Patrocinium farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, Řád německých rytířů, Německý řád

Patrocinium farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v BruntáleZpět na více zpráv.