† Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka a Německý řád †

25. 8. 2015

Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka slavila v neděli 23. srpna 2015 patrocinium svého farního kostela svatého Bartoloměje, apoštola. Této nedělní slavnosti se zúčastnili též P. Mgr. Th.Lic. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář v Luké, klerik Piotr a familiáři Německého řádu, jelikož patronem tohoto kostela byl od roku 1806 Řád německých rytířů.
Slavnostní mši svatou v 9,00 hodin, celebroval P. Norbert Jan Maria Hnátek OT, a spolu s ním P. Mgr. Th.Lic. Pavel Hödl SL. L., farář v Dlouhé Loučce a administrátor v Šumvaldě a Pasece.
Po slavnostní mši svaté v Dlouhé Loučce, se členové Německého řádu zúčastnili ještě další mše svaté, kterou sloužil P. Pavel Hödl v kostele svaté Kunhuty v Pasece. Po této mši svaté, za odborného výkladu P. Pavla Hödla, si pak ještě všichni prohlédli kostel svatého Mikuláše v Šumvaldě.
Cesta na hřbitov v Dlouhé Loučce a společné modlitby u hrobů kněží i sester Německého řádu, kteří zde v minulosti působili, přítomnost Německého řádu na slavnosti v této farnosti uzavřela.
Odkazy:
www.farnost.sumvald.cz
www.dlouhaloucka.cz
Foto a text: Tomáš Petr Both, Fam. OT

Fotogalerie Patrocinium farního kostela svatého Bartoloměje v Dlouhé Loučce - počet fotografií: 60.Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka a Německý řád, Řád německých rytířů, Německý řád

Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka a Německý řádZpět na více zpráv.