† Petrin má své dvě unikátní pamětní mince †

28. 8. 2015

Petrin má své dvě unikátní pamětní mince více v článku na Denik.cz
Nedávno zrekonstruovaný Petrin (též "Petrinium") v Bruntále býval původně chlapecký seminář v Bruntále. V roce 1918 byl zrušen kněžský seminář v Kroměříži, jehož žáci byli přestěhováni do Bruntálu, kde dočasně docházeli do zdejšího gymnázia. Již v roce 1919 zřídil Řád německých rytířů s příslibem bývalého velmistra řádu arcivévody Evžena Habsburského na zámku v Bruntále pro studenty seminaristy provizorní vyučování. Sestry řádu zde vytvořily potřebné zázemí. Do provizorního semináře byli povoláni profesoři z Kroměříže. Ředitelem se stal konsistoriální rada P. Franz Habich, který při návštěvě olomouckého arcibiskupa Antonína Stojana v Bruntále předal prosební dopis o zřízení nového semináře. Mezitím padlo prostřednictvím výnosu olomouckého arcibiskupa rozhodnutí vybudovat chlapecký seminář nový, v Bruntále. V roce 1922 vydal arcibiskup Stojan pastýřský list. Řádový velmistr J. E. Paul Alois Heider, OT byl pověřen stavbou budovy a i získáním finančních prostředků. Pořádány byly různé sbírky a loterie na vybudování nové účelové budovy, za velkého finančního přispění německé lidové vrstvy v tehdejším Československu. Celkem bylo vybráno 8,5 milionu korun.
Roku 1924 se začalo s výstavbou, 14. 8. 1926 byla škola dostavěna. Kaple byla vysvěcena Josefem Schinzlem a den nato P. Norbertem Kleinem, OT, který předal seminář k užívání.
Dnes nově rekonstruovaná víceúčelová budova plní funkci základní školy a mateřské školy, městského osmiletého gymnázia, městské knihovny a střediska volného času.
P. Paul Alois Heider, OT (* 21. 6. 1868; † 25. 1. 1936)
Jméno P. Paula Aloise Heidera, OT - mimořádného katolického kněze je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v první polovině 20. století ve všech jeho směrech. P. Paul Alois Heider, OT, se až do úplného vyčerpání nasazoval v duchu evangelia pro své bližní především na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost - postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela sv. Hedviky v Opavě a nakonec pracoval ve své řeholní rodině jako velmistr Německého řádu. Jedná se totiž o katolického kněze, který byl bytostně spjat nejen s katolickou církví, což se od katolického kněze očekává, ale také s lidmi, kteří v tomto kraji žili a pracovali a pro které se nasazoval, a také se svým rodným krajem, který mu byl nehledě na politické proměny a zvraty trvalou vlastí.
Pro čtenáře, které více zajímá osobnost P. Paula Aloise Heidera, OT doporučujeme publikaci:
P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast
Autor: ThLic. Jan Larisch, Th. D.
Za pomoc a zaslání velice děkujeme Marii Mackové z Bouzova.
Pod příspěvkem v komentářích našeho Facebooku najdete:
- fotografie chlapecký seminář Bruntál rok 1926
- pamětní bronzová medaile na počest otevření (35 mm, signována L. Hujer)
- P. Paul Alois Heider, OT
- ředitel chlapeckého semináře P. Franz HobichPetrin - chlapecký seminář Bruntál rok 1926, Řád německých rytířů, Německý řád

Petrin - chlapecký seminář Bruntál rok 1926Zpět na více zpráv.