† Slavnost Povýšení svatého Kříže †

5. 9. 2015

Římskokatolická farnost Buntál a Česká provincie OT (Ordo Teutonicus) - Německý řád - srdečně zve na slavnou mši svatou, která bude sloužena při příležitosti titulárního svátku Povýšení svatého Kříže, v neděli 13. září 2015 v 9:00 hodin, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.
Celebruje P. Dariusz Cecerski OT, administrátor a provinciál.
Zdroj: Tomáš Petr Both, Fam. OT

Nový řádový oděv pro Pražské Jezulátko
V podvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže (14. 9. 2015), který je titulárním svátkem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /zkráceně Německého řádu/, budou věnovány, za laskavého svolení bratří karmelitánů, Pražskému Jezulátku nové šaty v podobě slavnostního oděvu čestného rytíře Německého řádu.
V tohoto oděvu bude Jezulátko oblečeno v den předání, tedy 12. 9. 2015
Program slavnostni:
07:45 hod. - příjezd pana Velmistra /prohlídka sošky Pražského Jezulátka v miniatuře oděvu čestného rytíře Německého řádu/
08:00 hod. - mše svatá
08:30 hod. - konec /otevření kostela veřejnosti/ prohlídka muzea Pražského Jezulátka (muzeum se nachází přímo v kostele)
Nový oděv pro Pražské Jezulátko darují familiáři Německého řádu jako poděkování u příležitosti Jubilejního roku 2015, kdy Bohu děkujeme za 825 let trvání Řádu a 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI.
Zdroj: Německý řádSlavnost Povýšení svatého Kříže, Řád německých rytířů, Německý řád

Slavnost Povýšení svatého KřížeZpět na více zpráv.