† Zasedání správní rady Nadačního fondu †

10. 10. 2015

V minulém týdnu zasedala správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, jehož zřizovatelem jsou familiáři Německého řádu. Na tomto zasedání správní rada schválila poskytnutí řádných prospěchových a sociálních stipendií pro žáky Církevního gymnázia Německého řádu. Stipendium bylo poskytnuto na základě stipendijního řádu, pro první pololetí školního roku 2015 - 2016, za splnění daných kritérií. Celková výše poskytnutých stipendií žákům dosáhla přes 55 tis. korun českých.
Zdroj: Německý řádNadační fond arcivévody Evžena Habsburského, erb arcivévody Evžena Habsburského, Deutscher Orden, teutonic tuetonic, Řád německých rytířů, Německý řád, Němečtí rytíři

Erb arcivévody Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.