† Chudobín – patrocinium farního kostela sv. Františka z Assisi †

13. 10. 2015

Barokní kostel, který v loňském roce oslavil výročí 300 let posvěcení a v polovině 19. století, během rekonstrukce zámeckého areálu, prošel přestavbou, nechal postavit v roce 1714 olomoucký krajský hejtman Rudolf Kryštof Přemyslav z Wittenu na místě původní kaple.
Farnost obce Chudobín u Litovle patří správou Německému řádu a administrátorem excurendo je zde P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT, který celebroval v neděli 4. října, v den svátku svatého Františka z Assisi, ve stejnojmenném farním kostele v 11,00 hodin, slavnostní mši svatou. Spolu s ním, sloužil tuto mši svatou, další profesní člen Německého řádu P. Karl Udo Pemsl OT. Tento milý host přijel cíleně pouze na tuto slavnost a přijel až z Frankfurtu. Pro umocnění celé této slavnosti, přivezl relikviář s ostatky svatého Františka z Assisi, kterým Otec Norbert udělil všem přítomným hostům, místním farníkům a občanům z okolních obcí, závěrečné požehnání.
Text: Tomáš Petr Both, Fam. OT
Foto: Ing. Stanislav Svítek

Fotogalerie Chudobín – patrocinium farního kostela sv. Františka z Assisi - počet fotografií: 21.



Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka a Německý řád, Řád německých rytířů, Německý řád

Chudobín – patrocinium farního kostela sv. Františka z Assisi



Zpět na více zpráv.