† Zámek Dlouhá Loučka - "NEpovedená" privatizace †

20. 10. 2015

Český rozhlas: "Zámek Řádu německých rytířů. Z něj ovšem požár a následná nepovedená privatizace udělaly ruinu". Z článku:
"Třetím historickým mostem v Dlouhé Loučce je ten, který přivede návštěvníky obce k někdejšímu skvostu - zámku Řádu německých rytířů. Z něj ovšem požár a následná nepovedená privatizace udělaly ruinu. Také na tomto mostě stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Bohužel se do dnešních dnů nezachovala. Přestože zde prý stála ještě za první světové války, neznáme její podobu ani z fotografií. Podstavec sochy je však uprostřed mostu dodnes.
Na rozdíl od mostu sv. Antonína zde alespoň víme, kdy byl postaven. Letopočet 1834 a tlapatý kříž pod ním prozrazují, že stavitelem mostu byl patrně Řád německých rytířů, který měl od roku 1810 na zámku sídlo. Nutno připomenout, že tento most stojí již v místní části Horní Dlouhá Loučka, neboť obce byla dříve rozdělena na dvě samostatné osady."
O řádovém zámku v Dlouhé Loučce bylo již před časem informováno.
Zámek byl ve vlastnictví Německého řádu. Už před 2. světovou válkou jej zabavili nacisté a Řád rozpustili. Po válce nemovitosti přešly jako konfiskát majetku Německé říše na český stát.
Své sklady tu měl později velkoobchod obuvi Svit Gottwaldov. V prosinci roku 1985 komplex vyhořel. Požár nepostihl s objektem stojící novobarokní kapli sv. Alžběty. Velkoobchod zámek provizorně zastřešil a od této doby zámek chátral. Postupně odtud mizely balustrády, mříže a další vzácné věci. V roce 1990 získal budovu soukromý majitel, od roku 1996 jej pak převzal velkoobchod obuvi.
Památka vystřídala několik majitelů např.
- velkoobchod obuvi Svit Gottwaldov
- soukromý vlastník
- velkoobchod obuvi Svit Zlín
- Konsolidační banka
- realitní kancelář MB Reality
- Elitex strojírna, s.r.o., Zlín (jednatel Ing. Radek Mikula, Zlín)
V minulosti byl zámek obci nabízen za symbolickou jednu korunu. Zastupitelstvo však tento návrh odmítlo s tím, že jen náklady na částečnou demolici zámku převyšují celý roční rozpočet jejich obce. Majitel zámku se nezdržuje ani na své zlínské adrese, kterou uvádí při dopisování s úřady. Později žádá Ministerstvo kultury, aby zámek vyškrtl ze seznamu nemovitých kulturních památek. Čemuž je 28. 4. 2014 vyhověno. Zbourání krásného zámku včetně kaple tak nestojí nic v cestě.
"Jeho majitelé, kterých bylo během posledních patnácti let nejméně sedm, do jeho oprav totiž vůbec neinvestovali. Tato tristní situace trvá už dvacet let a nevěřím tomu, že vlastník tuto stavbu brzy odstraní, protože nekomunikuje a nespolupracuje," dodává starosta Dlouhé Loučky.
V současné době se vlastník objektu: Elitex strojírna, s.r.o., Zlín (jednatel Ing. Radek Mikula, Zlín) pokouší nadále zámek prodat. Cena se po obci nabízené 1,- Kč v roce 2014 dostala na částku: 878 000,- Kč. Aktuální cena je 450 000,- Kč.
A pro dokreslení situace reportáž ČT z roku 26. 11. 2013 - "My ne to oni"
Zdroj: ČT, Justice.cz, Rozhlas.cz, vlastníZámek Dlouhá Loučka - NEpovedená privatizace

Zámek Dlouhá Loučka - NEpovedená privatizaceZpět na více zpráv.