† P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast †

22. 10. 2015

Rozhovor s ThLic. Janem Larischem, Th. D. o životě a díle katolického kněze, velmistra Německého řádu P. Paula Aloise Heidera, OT
"miloval církev, národ a vlast"
Jméno P. Paula Aloise Heidera, OT - mimořádného katolického kněze je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v první polovině 20. století ve všech jeho směrech. P. Paul Alois Heider, OT, se až do úplného vyčerpání nasazoval v duchu evangelia pro své bližní především na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost - postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela sv. Hedviky v Opavě a nakonec pracoval ve své řeholní rodině jako velmistr Německého řádu. Jedná se totiž o katolického kněze, který byl bytostně spjat nejen s katolickou církví, což se od katolického kněze očekává, ale také s lidmi, kteří v tomto kraji žili a pracovali a pro které se nasazoval, a také se svým rodným krajem, který mu byl nehledě na politické proměny a zvraty trvalou vlastí.
Pro čtenáře, které více zajímá osobnost P. Paula Aloise Heidera, OT doporučujeme publikaci:
P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast
Autor: ThLic. Jan Larisch, Th. D.
Fotografie ve videu:
- P. Paul Alois Heider, OT (* 21. 6. 1868; † 25. 1. 1936)
- Chlapecký seminář Bruntál rok 1926
- Pamětní bronzová medaile na počest otevření chlapeckého semináře v Bruntále (35 mm, signována L. Hujer)
- Hrobka velmistrů: P. Norbert Klein, OT a P. Paul Heider, OT (Bruntál)
Zdroj: Proglas, ThLic. Jan Larisch, Th. D.

Video Rozhovor P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast - počet videí: 1.P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast

P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlastZpět na více zpráv.