† Svátek JCKV blahoslaveného Karla I. †

23. 10. 2015

21. říjen - svátek JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko - Lotrinského posledního císaře rakouského, krále českého, apoštolského krále uherského, markraběte moravského etc. a výročí jeho sňatku s princeznou Zitou.
Tento památný den byl připomenut na několika místech naší země mší svatou:
21. 10. 2015 Kostel sv. Gotharda na Bouzově, 18 hod.
21. 10. 2015 Kostel sv. Janů v Brně - minorité, 10 hod a 15.30 hod.
21. 10. 2015 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice, 18 hod.
25. 10. 2015 Katedrála Petra a Pavla v Brně, 10.30 hod.

Blahoslavený císaři Karle,
Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.
AmenSvátek JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského

Svátek JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko - LotrinskéhoZpět na více zpráv.