† Intronizační medaile arcivévody Evžena Habsburského †

15. 11. 2015

Rozšířili jsme sbírku o další intronizační medaili arcivévody Evžena Habsburského (1863 - 1954) - velmistra Řádu německých rytířů. Tato medaile bude sloužit jako ukázka reversu.
Původní nečištěný stav od prodejce - počet fotografií: 1
Řeholní slib a rytířské pasování složil arcivévoda Evžen Habsburský 11. ledna 1887. Dva dny po přísaze 13. ledna 1887 byl jmenován koadjutorem arcivévody Viléma - zástupcem velmistra řádu s právem nástupnictví. Velmistrem a německým mistrem se stal 19. ledna 1894, kdy Vilém zemřel. Intronizován byl 19. listopadu 1894. K této příležitosti byla zhotovena medaile, která byla předána profesním členům řádu, čestným rytířům a dále pak např. papeži, císaři rakouskému, biskupům atd. Medaile byla vydána ve dvojím provedení: bronz a stříbro. Rozměr cca. 41 x 49 mm, váha cca. 26 g.
Původní medaile ve sbírce - počet fotografií: 1.Intronizační medaile arcivévody Evžena Habsburského

Intronizační medaile arcivévody Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.