† Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT †

27. 11. 2015

Dne 29. listopadu si opětovně připomínáme smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 zemřel Cfr. PhDr Petr Adam, Fam. OT
Na Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT společně vzpomeneme v pondělí dne 7. prosince 2015 v 10:00 hodin při zádušní mši svaté, která bude sloužena ve farním kostele sv. Pavla v Hradci Králové - Pouchově.
Zváni jsou příbuzní, přátelé, bývalí spolupracovníci, známí a příznivci Německého řádu.
† R. I. P. †
Petr Adam se narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada.
Především díky jeho velkému úsilí, získala knihovna svou současnou funkční, ale i fyzickou podobu podle jeho oblíbeného bonmotu:

"Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."

Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorfské knihovny bylo posledním velkým projektem Petra Adama.
Byl také autorem dvou knih o Řádu německých rytířů.Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT

Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OTZpět na více zpráv.