† Mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského †

7. 12. 2015

U příležitosti 61. výročí úmrtí arcivévody, velmistra Řádu německých rytířů a obnovitele hradu Bouzova bude sloužena mše svatá dne:
27. 12. 2015 v 10:45 hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově.
Liturgii doprovodí: místní chrámový sbor pod vedením Barbory Putíkové.
Zváni jsou přátelé a příznivci Německého řádu.
Zdroj: Německý řádMše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského Bouzov

Mše svatá za arcivévodu Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.