† Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT †

8. 12. 2015

V pondělí 7. prosince 2015 v 10,00 hodin jsme při zádušní mši svaté ve farním kostele svatého Pavla v Hradci Králové - Pouchově vzpomněli smutné výročí, kdy v roce 2006 tragicky zemřel Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT
Mši svatou společně celebrovali P. ThLic. Adrian Jaroslav Sedlák, OPraem, administrátor farnosti Trutnov, P. Mgr. František Masařík, farář farnosti Kralupy nad Vltavou a P. ThLic. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář farnosti Luká.
Po skončení mše svaté, za přítomnosti všech hostů, spolužáků, přátel, známých a spolupracovníků, na přilehlém hřbitově při společných modlitbách, položili Familiáři Německého řádu na hrob Petra Adama květiny, věnec a zapálené svíce s řádovými znaky.
Zvláštní poděkování patří pracovníkům Biskupské knihovny, kde PhDr. Petr Adam pracoval. Ti nás, za odborného výkladu, celou knihovnou provedli a na závěr návštěvy nám připravili malé pohoštění. Děkujeme.
Foto: DO
Text: Tomáš Petr Both, Fam. OT

Fotogalerie Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT - počet fotografií: 30.Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT

Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OTZpět na více zpráv.