† Mše sv. za arcivévodu Evžena Habsburského - 2015 †

28. 12. 2015

V neděli 27. prosince 2015 v 10:45 hodin byla ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá, za 58. velmistra Řádu německých rytířů, arcivévodu Evžena Habsbursko - Lotrinského
(* 21. května 1863 Židlochovice; † 30. prosince 1954 Merano).
Slavnostní mši sv. celebroval vikář Velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT a koncelebroval P. ThLic. Norbert Jan Maria Hnátek OT. Ve svém kázání P. Metoděj poukázal na arcivévodu Evžena a jeho příkladný postoj k Řádu v těžké době a také zmínil celkově jeho rodinné zázemí. V den svátku Svaté rodiny se dále zaměřil na důležitost, poslání rodiny a naplňování křesťanského zákona lásky. "A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti" (Kol 3,12 - 17).
V prostorách vyzdobeného farního kostela byl k vidění Bouzovský betlém a o krásný duchovní zážitek se postaral i místní chrámový sbor. Po ukončení slavné mše svaté čekalo před kostelem všechny přítomné pohoštění, které připravili familáři Německého řádu. K ochutnání byly tradiční perníčky E. H., koláčky a horký čaj.

Fotogalerie Mše sv. za arcivévodu Evžena Habsburského - 2015 - počet fotografií: 8.
Fotogalerie Mše sv. za arcivévodu Evžena Habsburského - 2015 (Německý řád) - počet fotografií: 21.

Záznam z bohoslužby, která byla přenášena on-line přes Internet je k vidění na YouTube (Německý řád).Mše sv. za arcivévodu Evžena Habsburského - 2015

Mše sv. za arcivévodu Evžena Habsburského - 2015Zpět na více zpráv.