† 61. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského †

30. 12. 2015

Dnes si připomínáme 61. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského.
Arcivévoda
Evžen Habsburský - 58. velmistr Řádu německých rytířů
(* 21. května 1863 Židlochovice; † 30. prosince 1954 Merano).
Arcivévoda Evžen Habsburský svojí činností byl přínosem pro Německý řád a ovlivnil část jeho historie. Narodil se 21. května 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě. Po soukromých studiích a vzdělání na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě začal službu v armádě. Řádový slib složil a pasování na rytíře proběhlo dne 11. ledna 1887 v rámci slavnostní mše ve dvorním a městském farním kostele sv. Augustina ve Vídni. Hned dne 13. ledna 1887 byl jmenován koadjutorem tehdejšího velmistra Jeho císařské Výsosti arcivévody Willhelma (1827 - 1894). Po smrti velmistra Willhelma, převzal arcivévoda Evžen ihned vedení Řádu a sdělil to papeži. Velmistrem a německým mistrem se stal 19. ledna 1894, intronizován pak byl 19. listopadu 1894 v kostele zemské komendy sv. Alžběty ve Vídni.
Jeho velkým počinem byla kompletní obnova hradu Bouzova. Celá stavba byla nákladná a náročná. Hovoříme o částce 15,6 milionů rakouských zlatých (roční plat učitele byl asi tisíc zlatých), což je v přepočtu na dnešek asi 6 miliard korun. Ty arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků (Zdroj: Německý řád). Řád Evženův majetek a inventář později odkoupil od československého státu zpět tak, aby sbírky zůstaly v celku uchovány. Jinak bychom dnes neznali Bouzov v jeho podobě, ale napůl vydrancovaný - rozprodaný do soukromých rukou, jak tehdy bylo zvykem. Arcivévoda byl i významným sběratelem a obohatil tak sbírky např. hradu Bouzova a zámku v Bruntále.
Tudíž pokud pomineme Řádové heslo: "Léčit a pomáhat" a jeho další zásluhy a ocenění, měl velký přínos i pro památky a vědu. Po celý život pamatoval na mnohé potřeby svěřených spolubratrů, pomáhal při výstavbě nových budov pro duchovní péči a zakládal špitály na Řádových pozemcích. Okolnostmi abdikoval 30. dubna 1923 a to ve prospěch Řádu - "Raději prospívat, než stát v čele".
Roku 1917 se arcivévoda Evžen uchýlil na hrad Bouzov. Po pádu monarchie, v roce 1919 odjíždí do Švýcarska. Od roku 1934 žije v Rakousku v nově vybudovaném konventu Gumpoldskirchen v Dolních Rakousích. V roce 1938 byl Německý řád výnosem hitlerovského Německa zrušen a jeho majetek byl konfiskován. Do roku 1945 žil Evžen ve Vídni, kde přečkal 2. světovou válku. Po válce přesídlil do tyrolského Iglsu nedaleko Innsbrucku.
Arcivévoda Evžen, poslední šlechtic a profesní rytíř v čele Řádu zemřel 30. prosince 1954 v severoitalském Meranu, obklopen Řádovými bratry a sestrami. Pohřben byl dne 6. ledna 1955 v Insbrucku v katedrále sv. Jakuba vedle prvního habsburského velmistra Řádu Maxmiliána III. (1558 - 1618). Odpočívá tak po boku svých předků a Řádových bratří a očekává tam zmrtvýchvstání k životu věčnému, který je zaslíben těm, "kteří činili dobro".
Bohem a lidmi byl milován; jeho památka je požehnaná (Eccles. 45. 1.)
Přijmi, ó Pane, duši svého služebníka Evžena vstoupit do jasnosti tvého světla a do tvé blaženosti Královny Míru; a to co on zde snášel, nechť přispěje k rozmnožení radosti v posmrtném životě.
Milosrdný Ježíši, dej mu věčný odpočinek.
Sladké Srdce Mariino, buď mou spásou!
† R. i. P. †

Fotogalerie 61. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského - počet fotografií: 7.61. let od úmrtí arcivévody Evžena Habsburského

61. let od úmrtí arcivévody Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.