† Upozornění na podvodné jednání některých www stránek †

3. 1. 2016

Rádi bychom vás upozornili na podezřelé jednání některých zahraničních Internetových www a Facebookových stránek. Tyto se na první pohled tváří jako oficiální a anebo zveřejňující pouze množství obrázků o Řádu německých rytířů - Německém řádu. Vybízejí k možnosti vstupu do tohoto Řádu (viz. přiložené obrázky) za uhrazení vstupního poplatku 985 EUR nebo 1500 USD. Také nabízejí možnost nákupu různého zboží s logy Řádu, které po úhradě neodesílají.
My jsme takovou zahraniční stránku v nedávné době pokusně oslovili a odpověď přišla téměř obratem. Byla vybavena oficiálními logy, dotazníkem a adresou Německého řádu:
Bad Mergentheim - Schloss Mergentheim, D-97980 - Deutschland (viz. přiložené obrázky).
Podezřelé zahranicční stránky, vypadají na první pohled velmi přesvědčivě. Matoucí pro jejich návštěvníky je fakt, že některé takové stránky využívají ke komunikaci s vámi pouze jejich e-mail, kdežto www stránka (doména) je přesměrována na www oficiální stránku (doménu) Německého řádu (nechť toto sdělení slouží zároveň jako upozornění a varování pro Německý řád).
Můžete nalézt starší informace (ENG) od takového podvedeného uživatele, který dokonce požadoval odstranění takových stránek. To ale díky "tupému" zákonu není možné a aktuální report z 1. 12. 2015
Podvodné zahraniční www a Facebookové stránky lze nalézt např. pod názvy:
imperialteutonicorder.com
teutonic-order.de
teutonicorder.de
teutonicorder.at
Prinz Karl Freidrich
Teutonicorder
LivonianBrothersofTheSword
DeutschenHausStMariensinJerusalem
apod.
Zakládány jsou na Facebooku i mutace pro jednotlivé státy (viz. přiložené obrázky - ukázka Kypr) a v tuto chvíli se již pohybují v desítkách (ve většině případů jsou pro okolní státy zablokovány včetně České republiky, ale lze je zobrazit přes proxy servery).
Za tímto možným podvodným jednáním se nachází osoba (možná i více osob) vydávající se údajně pod jménem Karl Freidrich. Dle našich zjištění jsou zahraniční www stránky ve většině případů zaregistrovány ve Velké Británii, kam je požadováno i složení příslušného finančního obnosu.
Jelikož v minulosti došlo i ke zkopírování některých našich fotografií, důrazně upozorňujeme:
že s výše uvedenými zahraničními projekty nemají naše www stránky a aktivity "příznivců a komunitního webu o Řádu" nic společného. Tyto jsou zcela soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Německého řádu.
Stránky a veškeré informace Německého řádu najdete:
• Oficiální stránky Německého řádu Česká republika: www.nemeckyrad.cz
• Oficiální stránky Německého řádu Rakousko: www.deutscher-orden.at
• Oficiální stránky Německého řádu Německo: www.deutscher-orden.de
Vzhledem k rozšiřující se módě nově zakládaných "rytířských řádů" a napodobujících řádových uskupení hlásící se k tradici těch původních (např. swabia-teutonic.org, Teutonic Knights of St. Mary of Jerusalem atd.) upozorňujeme, že:
Řád německých rytířů - Německý řád - Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě má hlavní sídlo ve Vídni (Amt des Hochmeisters, Singerstraße 7/I, 1010 Wien). Po roce 1918 byl tento rytířský Řád transformován na duchovní Řád se zachováním právní kontinuity. Řád tak vlastní nepřerušenou kontinuitu a archív, který se podařilo jako jedinému z řádů, které vznikly v časech výprav do Palestiny, uchovat do dnešních dnů.
Zveřejňujeme i následující prohlášení Svatého stolce:
Svatý stolec o legitimitě rytířských řádů a vyznamenání, Vatikán.
Státní sekretariát Svatého stolce vydal dnes prohlášení týkající se rytířských řádů a vyznamenání. Na základě mnoha dotazů týkajících se vztahu Svatého stolce k těmto řádům nesoucích jména různých světců či posvátných titulů, považuje Svatý stolec za potřebné oznámit, že uděluje pouze tato vyznamenání: Nejvyšší řád Kristův, Řád zlaté ostruhy, Řád Pia IX., Řád sv. Řehoře Velikého, Řád svatého Silvestra.
Svatý stolec uznává a zaručuje pouze dvě instituce rytířských řádů: Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (neboli Suverénní řád maltézských rytířů) a Rytířský řád Svatého hrobu Jeruzalémského (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) a nechystá v této oblasti žádné změny. Všechny ostatní řády, nově založené a odvolávající se na zaniklé středověké řády, nejsou Svatým stolcem uznány a nemohou si nárokovat, že navazují na jejich historickou a právní legitimitu, jejich cíle a organizační strukturu.
Svatý stolec ve snaze vyhnout se - bohužel - možným nedorozuměním, která jsou vyvolána nedovoleným vydáváním dokumentů a nenáležitým používáním posvátných míst, a také, aby zabránil pokračujícímu zneužívání, které mnoha lidem dobré víry působí újmu, prohlašuje, že nepřikládá žádnou hodnotu řádům, dokumentům a vyznamenáním vydávaným neuznávanými bratrstvy a považuje za nepatřičné, jsou-li užívány kostely a kaple k tzv. "obřadům investitury".

Fotogalerie Upozornění na možnost podvodného jednání - počet fotografií: 4.Upozornění na možnost podvodného jednání

Upozornění na možnost podvodného jednáníZpět na více zpráv.