† Výročí a přednášky o P. Paulu Heiderovi, OT †

15. 1. 2016

Přednášky P. ThLic. Jana Larische, Th. D.
o
knězi a velmistrovi Německého řádu P. Paulu Heiderovi, OT na téma: "miloval církev, národ a vlast"
při příležitosti 80. výročí úmrtí.
Přednášky se uskuteční:
19. ledna v 16.00 hodin - pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě
25. ledna v 17.00 hodin - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
17.00 hodin - zahájení
18.00 hodin - zádušní mše sv. za velmistra P. Paula Aloise Heidera, OT sloužena bratry Německého řádu

P. Paul Alois Heider, OT (* 21. 6. 1868; † 25. 1. 1936)
Jméno P. Paula Aloise Heidera, OT - mimořádného katolického kněze je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v první polovině 20. století ve všech jeho směrech. P. Paul Alois Heider OT, se až do úplného vyčerpání nasazoval v duchu evangelia pro své bližní především na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost - postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela sv. Hedviky v Opavě a nakonec pracoval ve své řeholní rodině jako velmistr Německého řádu. Jedná se totiž o katolického kněze, který byl bytostně spjat nejen s katolickou církví, což se od katolického kněze očekává, ale také s lidmi, kteří v tomto kraji žili a pracovali a pro které se nasazoval, a také se svým rodným krajem, který mu byl nehledě na politické proměny a zvraty trvalou vlastí.
Pro čtenáře, které více zajímá osobnost P. Paula Aloise Heidera OT, doporučujeme publikaci:
P. Paul Alois Heider, OT - miloval církev, národ a vlast
Autor: P. ThLic. Jan Larisch, Th. D.
Zdroj: Německý řád, Římskokatolická farnost Opava


velmistr kněz P. Paul Alois Heider OT, Deutscher Orden, Německý řád, Řád německých rytířů, Výročí a přednášky o P. Paulu Heiderovi, OT

Výročí a přednášky o P. Paulu Heiderovi, OTZpět na více zpráv.