† P. Heribert Eduard Kluger OT †

18. 1. 2016

Dnes si připomínáme památku kněze Německého řádu, profesora náboženství a významného rodáka z Nových Těchanovic P. Heriberta Eduarda Klugera, OT, který byl umučen v Dachau.

† P. Heribert Eduard Kluger OT †
(* 25. 7. 1881 Nové Těchanovice; † 18. 1. 1945 Dachau)

Eduard Kluger po teologických studiích v Olomouci dne 15. září 1903 přijal řeholní jméno Heribert. 29. 6. 1905 byl vysvěcen na kněze v Brixenu. Začínal jako kaplan v Dolní Dlouhé Loučce a od roku 1911 byl profesorem náboženství v Bruntále na místním státním reálném gymnáziu. Tam mimochodem vyučoval i češtinu, i když jeho rodným jazykem byla němčina. Byl zaměřen velmi sociálně a charitativně - vedl sbírky pro obživu potřebných žáků tzv. akce volného stolu. Od roku 1931 působil jako správce místní řádové nemocnice. V roce 1936 byl zvolen do Generální rady Německého řádu a později byl dokonce navržen na velmistra.
Zastával výrazná protinacistická stanoviska. Byl nucen odejít ze školství za jeho veřejné odmítnutí národního socialismu. Mimo jiné se vyjádřil i k pogromu ve dnech 9. a 10. listopadu 1938.
Když v roce 1938 začaly v Sudetech hořet židovské synagogy, prohlásil při vyučování:
"Kdo sejme tuto hanbu z německého národa?
Při zpustošení bruntálského židovského hřbitova řekl P. Kluger, že jde
"o strašlivý zločin, který nám všem přinese neštěstí…"
a
"Je třeba mnoho se modlit za činitele státu, aby jednali správně".

21. srpna roku 1944 ve tři hodiny ráno byl gestapem zatčen za protistátní kázání, údajný odposlech nepřátelského rozhlasu a byl zadržováni půl roku ve věznici v Opavě. Zpočátku pracoval jako nuceně nasazený při výstavbě silnic, ale později byl převezen do koncentračního tábora Dachau s podlomeným zdravím. Tam dostal vězeňské číslo 137 344. Dne 18. ledna 1945 na chorobu ledvin a srdeční infarkt zemřel.
V knize "Smrt v Dachau" vydané generální prokuraturou pro Odškodnění v Mnichově v rubrice "zoufalství, vyčerpání, hlad, epidemie, atd." byla popsána výpovědí smrt kněze:
"On byl zbit tak silně, že jeho krev byla rozmazána po zemi. Když se ho snažili donutit, aby lízal svoji krev, on to odmítl. Pak byl ubit k smrti od jeho trýznitelů."

Pamětní smuteční oznámení mohlo být vydáno až po válce. Ale ne u nás, kde se narodil a žil, ale ve Vídni..
Otec Heribert Kluger je jedním z mučedníků římsko - katolické církve 20. století.

V roce 1941 byli zatčeni a odvezeni do Dachau jeho přátelé a kolegové, s nimiž vyučoval v Arcibiskupském chlapeckém semináři v Bruntále. Byli to P. Walter Horny a P. Karl Schrammel. Ve stejné době byl zatčen i nejmilejší žák P. Klugera, mladý bruntálský knihkupec a vydavatel Eduard Schlusche, který tajně tiskl protinacistickou encykliku papeže Pia XI pod názvem "S horoucí péčí" a pašoval ji na různá místa v Německu. Nikdo z nich se z Dachau nevrátil.

Zapomenuto nesmí být ani utrpení zbylých spolubratrů a spolusester jak v nacistickém tak komunistickém režimu.
V apoštolském listu Jana Pavla II. Tertio millennio adveniente z 10. 11. 1994 se praví:
"Do naší doby se vrátili mučedníci, často neznámí, jako neznámí vojíni velké věci Boží! Pokud je to možné, neměla by se v církvi jejich svědectví ztrácet. Jak bylo upozorněno v konsistoři, je třeba, aby se místní církve ze všech sil snažily uchovat památku těch, kdo podstoupili mučednictví, a shromažďovaly nezbytné doklady."

† R. i. P. †

Více v sekci Historie - P. Heribert Eduard Kluger, OT
- kněz Německého řádu a významný rodák z Nových Těchanovic


p. heribert eduard kluger kněz priester, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, dachau

P. Heribert Eduard Kluger OTZpět na více zpráv.