† Malborská Madona po rekonstrukci opět zazáří †

20. 1. 2016

Finanční prostředky na rekonstrukci malborské Madonny byly vybrány a tak se počátkem roku 2015 začalo s její rekonstrukcí. Bavíme se o 8 metrů vysoké a výjimečné barevné soše - mozaice Panny Marie s Ježíškem tzv. "Madonně" z Řádového hradu Malbork. V minulosti dělala obrovský dojem, protože svojí keramicko - skleněnou vrstvou a zlatými kostkami se odrážela ve slunečním světle. Tato postava byla viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Byla ale zničena během 2. sv. války, jako téměř i celý hrad.

Více také v naší práci: - Řádový hrad Malbork (Marienburg) "Ex Luto Marienburg"

Vše s rekonstrukcí bylo naplánováno s předstihem, protože se šlo opravdu do velkých detailů. Z původní sochy se naštěstí dochovalo mnoho fragmentů (hovoří se o 60%) a odlitek hlavy. Provedlo se 3D snímání jednotlivých dochovaných částí a i dle originální fotodokumentace byla zhotovena virtuální podoba této sochy.
Dále byl proveden odborný podrobný rozbor z 21 vzorků malty a umělého kamene i za pomoci rentgenových řezů. Měřila se i vlhkost fragmentů sochy v hloubce 20 cm. Objeveny byly kousky zlata a stříbra. Přibližně kolem roku 1340 tehdejší mistři pravděpodobně ještě nevěděli, že tento materiál černá. Našly se i zbytky obsahující zvířecí kůži a bílek vajec. Použití proteinových pojiv musí být považováno za technologickou chybu, protože se rychle rozkládají, když jsou vystaveny vnějším klimatickým vlivům. Zároveň se přistoupilo k rozboru keramicko - skleněné vrstvy a to i za pomoci českého týmu. Použito bylo vzorků, informací a poznatků i z průzkumu mozaiky " Posledního soudu " na katedrále svatého Víta umístěné uvnitř Pražského hradu (mozaika byla vytvořena na žádost císaře Karla IV. benátskými mistry kolem roku 1371). Poté začala výroba keramických barevných destiček. V barvách dominuje modrá, červená a zlatá. Socha byla zhotovena tak, že se začalo se spojováním původních fragmentů a modelováním chybějících součástí. Kontrola prací byla prováděna 3D skenováním.
Rozhodnutím rady muzea v Malborku bylo povoleno použití původních fragmentů sochy. Ta tak bude ve velké části autentická a bude mít i historickou hodnotu.

Žalm 127, Úspěch pochází od Boha
1. Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.
3. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.
4. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.
5. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.
Jako živé kameny, které tvoří Boží chrám v tomto světě, předložme Bohu své prosby.

Zástupci nadace navštívili i velmistrovskou kancelář ve Vídni, kde se setkali s J. E. Velmistrem Německého řádu Abt. Dr. Bruno Platterem, OT. Setkání se uskutečnilo v červnu 2015.
J. E. Velmistr Řádu s velkým pochopením a zájmem vyslechl veškeré informace a shlédl prezentaci. Převzal také od města Malbork symbolický dar a jako projev uznání udělil zástupcům nadace pamětní medaile a publikace. Poté proběhla návštěva kostela sv. Alžběty a Řádové pokladnice.

Nadace pro obnovu sochy od začátku podporovala myšlenku rekonstrukce malborské Madonny. Stovky lidí se aktivně zapojili do boje za obnovu bývalého symbolu Malborku.
Odhalení Madonny je naplánováno na 17. dubna 2016.
Díky těmto opravám se hrad stane ještě atraktivnější, čímž se dále zvyšuje jeho prestiž ve světě.
Zdroj: tvmalbork.pl. město Malbork, muzeum Malbork, polský starý Malbork, Wiadomości24, Muzeumzamkowe, soukromá sbírka, Marienburg, Flickr, Německý řád, Mater Dei, foto repro

Fotogalerie Malborská Madona po rekonstrukci opět zazáří - počet fotografií: 27.malborská Madona po rekonstrukci opět zazáří, hrad malbork, marienburg, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden

Malborská Madona po rekonstrukci opět zazáříZpět na více zpráv.