† Rigorózní práce - PhDr. Petr Adam, Fam. OT †

7. 2. 2016

Podařilo se nám získat originální rigorózní práci
PhDr. Petra Adama, Fam. OT
"Německý řád - úvod do dějin se zřetelem k česko-moravsko-slezské jurisdikci" a soubor 2 CD.
Rigorózní práce byla i podkladem dvou knih o Řádu německých rytířů:
Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005) jejichž byl autorem. Máme předběžně přislíbeny i další materiály, které časem rádi zveřejníme.
Pan Petr Adam byl familiářem Německého řádu. Působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada.
PhDr. Petr Adam, Fam. OT zemřel dne 29. 11. 2006.
Více o PhDr. Petrovi Adamovi, Fam. OT najdete na našich stránkách.Rigorózní práce - PhDr. Petr Adam, Fam. OT, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Rigorózní práce - PhDr. Petr Adam, Fam. OTZpět na více zpráv.