† Německý řád a restituce - vyjádření †

7. 3. 2016

Rádi zveřejňujeme vyjádření Německého řádu:

Vážení přátelé,
jistě jste v posledních dnech zaznamenali několik novinových článků na téma restitučních žalob a jednu nevyváženou reportáž České televize, kde značný prostor dostal Památkový úřad a státní instituce a mediální zástupce Řádu mohl reagovat pouze jednou větou a to ještě ustřihlou.

Nemá cenu se k restitučním otázkám na tomto informačním kanále dále vyjadřovat. Vše podstatné již bylo řečeno. Tématika je dostatečně zpracována na našem webu www.nemeckyrad.cz a dále velmi podařeně na komunitním webu příznivců našeho řádu:
- přehledný časový vývoj časový vývoj
- komunistické pronásledování po válce a komunistické procesy
- komunistický proces s představenou řádové větve sester Anežkou Antonií Witkovou
- oběti nacismu a národního socialismu (www Německý řád)

Nemá tedy cenu se k tomuto vracet, záležitost mají v rukou soudy. Nebudeme dělat reklamu rudé propagandě vedené proti Řádu (viz. poslední novinové útoky představitelů KSČ v Moravskoslezském kraji proti Řádu). Nechceme, aby převládl dojem, že Německý řád je pouze O RESTITUCÍCH. Tak tomu skutečně NENÍ. Je o každodenní SLUŽBĚ BLÍZKÝM ve smyslu řádového hesla Léčit (nemocné), Pomáhat (potřebným), Bránit (ty jenž se sami bránit nemohou). Naši bratři kněží každodenně vykonávají náročnou duchovní službu v 16-ti farnostech, sestry provozují Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě, familiáři pomáhají prostřednictvím Pečovatelské služby nemocným na Bruntálsku a dále jsou zřizovateli Církevního gymnázia Německého řádu a Domu dětí a mládeže Německého řádu v Olomouci. Jsou zakladateli Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, který má za úkol podporovat osoby a projekty v oblasti rozvoje duchovních hodnot, ochrany kulturních památek a tradic, ochrany přírodního a životního prostředí, podpory v oblasti zdravotní, charitativní, sociální, estetické, kulturní, sportovní a v oblasti vědy a vzdělávání, materiální, sociální a kulturní podpory seniorů, materiální, sociální a kulturní podpory dětí a jejich rodičů či osob o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné nouzi a podpory jednotlivců znevýhodněných svým zdravotním stavem nebo handicapem. Ročně nadace například rozdá několik desítek tisíc korun nadaným nebo sociálně slabým studentům.

Věříme, že až bude spravedlnosti učiněno zadost, budeme moci naše stávající charitativní a sociální projekty rozšířit a rozmnožit k dobru lidí, které nám Pán svěřil do péče všude tam, kde náš Řád působí a bude pozván!německý řád a restituce vyjádření, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Německý řád a restituceZpět na více zpráv.